Infrared Camera PDF พิมพ์

ประโยชน์ของกล้องอินฟราเรด

The infrared uses in electricity

    อินฟราเรดใช้ในงานไฟฟ้า ช่วยตรวจสอบบริเวณที่มีความร้อนมากกว่าปกติ หรือ จุดที่มีการต่อของสายไฟไม่สมบูรณ์ ทำให้สามารถแก้ไขได้ถูกจุด

The infrared uses in petrochemical industry

    อินฟราเรดใช้ในทางอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ีเช่น บริเวณที่มีแก๊สหรือความผิดปกติในท่อลำเลียงต่างๆ

The infrared uses in the machiner

   อินฟราเรดใช้ในทางเครื่องกล ีเช่น บริเวณหม้อแปลงที่มีความร้อนมากเกินปกติ

The infrared uses to use in an airport

อินฟราเรดใช้ในสนามบิน เช่น ใช้ตรวจกระเป๋า

The infrared uses to use in a soldier

อินฟราเรดใช้ทางทหาร

The infrared uses to are circuit camera closes

อินฟราเรดใช้กล้องวงจรปิด 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 41618949

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!