Home arrow สิ่งประดิษฐ์์ arrow การทำงานของกล้องถ่ายรูป และส่วนประกอบของกล้อง
Home    Contactsการทำงานของกล้องถ่ายรูป และส่วนประกอบของกล้อง PDF พิมพ์
    การทำงานของกล้องถ่ายรูป ดวงตากับกล้องถ่ายรูป การทำงานของกล้องถ่ายรูปก็มีลักษณะคล้ายกับดวงตาของคนเราหลายประการกล่าวคือ

- ทั้งดวงตา และกล้องถ่ายรูปมีเลนส์ทำหน้าที่หักเหแสงไปรากฎที่ฉากหลัง
- ดวงตามีม่านตา (lris) สำหรับปรับขนาดให้แสงผ่านเข้าไปในดวงตาแตกต่างกันไป
- กล้องถ่ายรูปมีไดอะแฟรม (diaphragm) สำหรับปรับขนาดรูรับแสง (Aperture)

    ทั้งเลนส์และกล้องถ่ายรูปมีระบบไกสำหรับปิด – เปิดให้แสงผ่านเลนส์เหมือนกัน คือ ดวงตาควบคุมด้วยหน้าตา และกล้องถ่ายรูปควบคุมด้วยชัตเตอร์ (Shutter) ฉากรับภาพในดวงตามประกอบไปด้วยเส้นประสาทที่ไวต่อแสงเรียกว่าเรตินา(Retina)เมื่อรับภาพแล้วจะมีประสาทเชื่อมโยง ไปยังส่วนที่รับรู้เกี่ยวกับการมองเห็นส่วนในกล้องถ่ายรูปนั้น ฉากรับภาพก็คือฟิล์มซึ่งเป็นวัสดุไวแสงนั่นเอง

     ส่วนที่แตกต่างกันที่สำคัญประการหนึ่ง คือ ดวงตาปรับรูม่านตาให้รับแสงมากหรือน้อยได้ โดยอัตโนมัติ ในห้องมืด ม่านตา (lris) จะขยายกว้างขึ้นเพ่อให้แสงเข้าไปได้มากเท่าที่จะทำได้ และในที่มีแสงมากม่านตาจะป้องกันแสงให้ผ่านเข้าไปได้น้อยลง ส่วนในกล้องถ่ายรูปไม่สามารถปรับหน้ากล้องได้โดยอัตโนมัติทั้งหมด ในกล้องรุ่นใหม่ บางรุ่นออกแบบมาให้ปรับไดอะแฟรมในระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi – automatic) ข้อแตกต่างที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ดวงตาของคนมักรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่เป็นส่วนสำคัญเพียงส่วนเดียว ตรงกันข้ามกับกล้องถ่ายรูปซึ่งไม่สามารถเลือกบันทึกรายละเอียดในส่วนของวิวอย่างเช่นที่ตาเราเห็นได้ (Eye sees selectively while the camera sees indiscriminately)

     นัยน์ตามนุษย์ สามารถกำหนดให้ความสนใจเฉพาะจุดได้โดยตัดสิ่งอื่นๆออกไป แต่กล้องถ่ายรูปจะบันทึกทุกสิ่งลงไป ยกตัวอย่างเช่น เมื่อบันทึกภาพคนที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ หรือเสาโทรเลข ตาเราสามารถแยกภาพคนออกมาได้ จากฉากหลัง โดยเลือกรับรู้เฉพาะคนที่ยืนอยู่และตัดความสนใจของฉากหลังที่ไม่อยู่ในความสนออกไปได้ แต่สำหรับการบันทึกภาพของกล้องถ่ายรูป เสาหรือกิ่งไม้ที่อยู่ในตำแหน่งเหนือศีรษะจะปรากฏให้เห็นในภาพ ทำให้มองดูเหมือนกับว่ามีเสาหรือกิ่งไม้ยื่นออกมาจากศีรษะของคนคนนั้น ทั้งนี้เนื่องจากผู้ถ่ายมิได้รับรู้และให้ความสนใจต่อสิ่งที่อยู่ในฉากหลังของวัตถุ ดังนั้นในการถ่ายภาพผู้ถ่ายจึงต้องพยายามองเห็นสิ่งต่าง ๆ อย่างเดียวกับที่กล้องเห็นจึงจะทำให้ได้ภาพออกมาดี
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 41613532

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!