โลกของเรา PDF พิมพ์

รวบรวมโดย ชิต ภิบาลแทน

สารบัญ

  หน้า
โลกที่เราอาศัยอยู่  
1. ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติของโลก 7
2. การเกิดสุริยจักรวาล 12
3. การกำเนิดแผ่นดินและทวีป 14
4. การเกิดของน้ำ 21
5. การเกิดของภูเขา 23
6. ยุคน้ำแข็งท่วมโลก 27
7. อนาคตของโลกเรา 33
น้ำ  
8. ความน่ามหัศจรรย์ของน้ำ 35
9. ความน่ามหัศจรรย์ของชีวิต 40
10. การเกิดขึ้นของทะเล 43
11. ลักษณะทั่วไปของทะเล 44
12. ภูเขาใต้มหาสมุทร 51
13. การหมุนเวียนของกระแสน้ำ 55
14. การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง 58
15. ธรรมชาติของลูกคลื่น 61
16. อำนาจของทะเลต่อผิวโลก 63
แผ่นดิน  
17. การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดกาล 67
18. ภูเขาไฟเกิดขึ้นได้อย่างไร 71
19. การสึกกร่อนของภูเขา 75
20. น้ำมีอำนาจสึกกร่อนผิวโลกได้อย่างไร 80
21. ลมมีอำนาจสึกกร่อนผิวโลกได้อย่างไร 84
22. น้ำแข็งสึกกร่อนผิวโลกได้อย่างไร 86
23. อนาคตของผิวโลก 90
24. มหาสมุทรแห่งบรรยากาศ 93
25. ส่วนประกอบของบรรยากาศ 95
26. บรรยากาศเหนือผิวโลกขึ้นไป 100
27. ความงามของท้องฟ้า 103
28. การหมุนเวียนของกระแสลม 106
29. การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ 111
30. พายุ ฟ้าผ่า และฝน 114
31. ไอน้ำในอากาศ และก้อนเมฆ 121
32. สภาพของลมฟ้าอากาศ 121
33. สรุปสถิติข้อมูลเกี่ยวกับโลก 123
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 49686943

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!