Home arrow หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ arrow 100 สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก
Home    Contacts100 สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก PDF พิมพ์

100 สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก

ทอม พิลบิน เขียน

ญาณิณี พจน์วิบูลย์ศิริ  ศิริลักษณ์ มานะวงศ์เจริญ

พิมใจ สวาย สมอนงค์ เฉลิมกิจ แปล

 

สารบัญ

  หน้า
วงล้อ 1
หลอดไฟ 5
แท่นพิมพ์ 11
โทรศัพท์ 15
โทรทัศน์ 21
วิทยุ 27
ดินปืน 33
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 37
โทรเลข 43
เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน 47
ปากกา/ดินสอ 53
กระดาษ 59
ยานยนต์ 63
เครื่องบิน 69
คันไถ 75
แว่นตา 79
เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 85
ระเบิดปรมาณู 89
คอมพิวเตอร์โคลอสซัส 95
เครื่องสุขภัณฑ์ 101
ปืนไรเฟิล 105
ปืนพก 111
ท่อประปา 115
กระบวนการเปลี่ยนเหล็กเป็นเหล็กกล้า 121
เส้นลวด 125
ทรานซิสเตอร์ 129
เครื่องจักรไอน้ำ 133
ใบเรือ 139
ธนูและลูกศร 143
เครื่องเชื่อมโลหะ 147
เครื่องเกี่ยวข้าวแม็คคอร์มิค 151
เครื่องยนต์เจ๊ต 157
หัวรถจักร 161
ยาสลบ 167
แบตเตอรี่ 173
ตะปู 179
ตะปูควง/สลักเกลียวปล่อย 183
เครื่องฉายรังสีเอกซเรย์ 189
เข็มทิศ 195
เรือไม้ 199
หูฟัง 205
ตึกระฟ้า 209
ลิฟต์ 217
นาฬิกา 221
โครโนเมเตอร์ 227
กล้องจุลทรรศน์ 233
อักษรเบลล์ 239
เรดาห์ 243
เครื่องปรับอากาศ 249
สะพานแขวน 253
ปรอทวัดอุณหภูมิ 261
ตู้อบเด็กทารก 267
ซีทีสแกน 271
เครื่องเอ็มอาร์ไอ 277
แผ่นไม้ที่ใช้ทำผนังการฉาบปูน 281
เครื่องยนต์ไฟฟ้า 287
ลวดหนาม 291
ถุงยางอนามัย 297
กล้องโทรทรรศน์ 303
เครื่องอีเคจี 307
เครื่องมือควบคุมการเต้นของหัวใจให้เป็นปรกติ 313
เครื่องฟอกไต 319
กล้องถ่ายรูป 325
เครื่องชี้พิกัดด้วยระบบดาวเทียม 331
เครืองเย็บผ้า 337
ฟิล์มถ่ายรูป 341
เครื่องปั่นด้ายชนิดมีกระสวย 347
อิฐ 353
กล้องถ่ายภาพยนตร์ 359
ดินระเบิด 363
ปืนใหญ่ 369
การทำโครงสร้างแบบบอลลูน 375
เครื่องพิมพ์ดีด 379
เครื่องยนตืดีเซล 385
หลอดไทรโอดสุญญากาศ 389
มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้ากระแสสลับ 395
เฮลิคอปเตอร์ 399
เครื่องคิดเลข 405
ไฟฉาย 409
เลเซอร์ 415
เรือไอน้ำ 421
เครืองแฟกซ์ 427
รถถัง 431
จรวด 435
เครื่องปั่นฝ้าย 441
กังหันลม 445
เรือดำน้ำ 451
สี 455
ตัวตัดวงจร 459
เครื่องซักผ้า 463
เครื่องนวดข้าว 469
ถังดับเพลิง 473
ตู้เย็น 479
เตาอบ 483
จักรยาน 489
เครื่องบันทึกเทป 493
ปั่นจั่นน้ำมัน 501
เครื่องเล่นจานเสียง 505
หัวฉีดดับเพลิง 511
เครื่องบันทึกวิดีโอ 515 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43384574
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!