Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow เทคโนโลยี CAE กับคุณภาพชีวิตคนไทย
Home    Contactsเทคโนโลยี CAE กับคุณภาพชีวิตคนไทย PDF พิมพ์

        รถยนต์ อาคารที่พักอาศัย โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทั้งที่บ้านหรือที่ทำงาน ล้วนมีไว้เพื่อเพิ่มความสะดวก ให้กับคนเราทั้งสิ้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ บรรดาผู้ผลิตสินค้าต่างก็มุ่งแข่งขันกันเพื่อให้ได้สินค้าที่ดี มีคุณภาพ และผลิตได้รวดเร็ว ปัญหาของผู้ซื้อทั่วไปที่มักพบเจอคือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปมีการชำรุดเสียหายในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้ต้องเสียค่าบำรุงรักษา และเสียเวลามาก ซึ่งไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้น หากเรานำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตได้ ก็จะทำให้ การผลิตสินค้ามีคุณภาพ และส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

       วันนี้จะขอแนะนำให้รู้จักกับการนำเทคโนโลยี CAE มาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี CAE เป็นคำย่อมาจาก Computer-Aided Engineering เป็นเทคโนโลยีที่นำมาช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรมสมัยใหม่ มีการจำลองปัญหา บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้น ก่อนนำไปสู่การผลิตจริง เทคโนโลยีนี้มีการนำไปประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวาง เพื่อคาดการณ์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า และหาทางป้องกันหรือแก้ไขไว้ล่วงหน้า โดยการปรับเปลี่ยนการออกแบบใหม่ ลองมาดูกันว่า CAE นี้เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของเราได้อย่างไรบ้าง

   

คลิกครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43925991

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!