Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow ครูแห่งชาติ ประจำปี 2541 สาขาฟิสิกส์
Home    Contactsครูแห่งชาติ ประจำปี 2541 สาขาฟิสิกส์ PDF พิมพ์

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2522-2532 เริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 สอนวิชาฟิสิกส์ ที่โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ 1" อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.2532-ปัจจุบัน ครูสอนวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี

พ.ศ.2533-2540 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

พ.ศ.2533-2541 รองหัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ และหัวหน้างานการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงานโรงเรียน

พ.ศ.2537-2539 รองผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ

พ.ศ.2538-2541 ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จ.ปทุมธานี

รางวัลเกียรติยศ

พ.ศ.2534-2536 รางวัลในการประกวดสื่อการสอนระดับโรงเรียน

พ.ศ.2535 รางวัลครูผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนดีเด่นของคุรุสภา จ.ปทุมธานี และรางวัลครูแม่แบบวิทยาศาสตร์

พ.ศ.2537 รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของหน่วยศึกษานิเทศก์ เขตการศึกษา 1 รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ

พ.ศ.2538 รางวัลครูเสมาทองคำของคุรุสภา จ.ปทุมธานี รางวัลครูฟิสิกส์ดีเด่น ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ รางวัลครูดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา รางวัลครูดีเด่นประเภทครูผู้สอน ของคุรุสภา

พ.ศ.2541 ครูต้นแบบด้านการเรียนการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 36305370
ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!