Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow ประสบการณ์ของครูฟิสิกส์ และครูฟิสิกส์ที่ข้าพเจ้าต้องการ
Home    Contactsประสบการณ์ของครูฟิสิกส์ และครูฟิสิกส์ที่ข้าพเจ้าต้องการ PDF พิมพ์

ครูฟิสิกส์ที่นักเรียนต้องการพอที่จะสรุปได้ดังนี้

-ต้องการครูที่สอนให้นักเรียนเป็นสำคัญคือพยายามทำให้เด็กได้รู้ด้วยตนเอง โดยครูเป็น

ผู้คอยชี้แนะ แต่บางคนก็บอกว่าไม่ชอบ

-ให้การบ้านน้อยๆ โดยจะต้องเป็นโจทย์จากง่ายไปยาก  และให้มีการทดลองมากๆ

-ให้โอกาสเด็กได้คุยกันในห้อง 

-ยอมรับความคิดเห็นของผู้เรียน

-สอนโดยเน้นความเข้าใจ

-มีบุคลิกภาพดี

-สามารถสร้างบรรยากาศในห้องเรียนได้ดี

-การสอนควรบอกที่มาของสูตรด้วย

-สอนอย่างเป็นระบบ

-มีความเป็นกันเอง ให้กำลังใจในการเรียน

ประสบการณ์ของครูฟิสิกส์

ด้านการสอน

เน้นการสอนโดยให้นักเรียนได้ค้นพบด้วยตนเอง  และมีความเห็นว่าสื่อเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสอน  การนำเทคนิคการสอนมาใช้จะช่วยให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น  โดยจะต้องให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

ปัญหาด้านการสอน

-อุปกรณีที่ใช้สอนไม่เพียงพอ

-ห้องปฏิบัติการที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสม

-ไม่สามารถสอนได้ทันเวลา

-ไม่สามารถสอนให้นักเรียนเข้าใจความหมายของฟิสิกส์ได้อย่างแท้จริง เพราะนักเรียนบางคนเรียนเพียงเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเท่านั้น

-ด้านผู้บริหารโรงเรียนไม่เข้าเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอย่างแท้จริง โดยอาจารย์ให้ความคิดเห็นว่าผู้บริหารส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่ไม่ประสบผลสำเร็จด้านการสอนจึงต้องมาเป็นผู้บริหาร

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรโครงสร้างสองและหลักสูตรโครงสร้างสาม

      อาจารย์ท่านมีความเห็นว่าหลักสูตรโครงสร้างสองมีความเหมาะสมที่สุด  ซึ่งโครงสร้างสามเป็นการสอนสำหรับผู้ที่ต้องการจบเร็วและจะเป็นปํญหาสำหรับเด็กที่เรีนอ่อน  ซึ่งตรงนี้ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า การที่มีหลักสูตรโครงสร้างสามขึ้นมาจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนเพียงเพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่าการเรียนเพื่อการเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  แต่หลักสูตรโครงสร้างสามก็นับว่าเป็นหลักสูตรที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้เรียนถ้าเป็นเรียนโดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้เองก็จะเป็นการดีอย่างยิ่ง  หลายโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรโครงสร้างสามได้หันกลับมาช้หลักสูตรโครงสร้างสองอย่างเคยบ้างแล้ว

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 36075264
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!