Home arrow นักวิทยาศาสตร์ arrow อัลเบิร์ต เฟิร์ต โนเบล 2007
Home    Contactsอัลเบิร์ต เฟิร์ต โนเบล 2007 PDF พิมพ์
อัลเบิร์ต เฟิร์ต
อัลเบิร์ต เฟิร์ต
วันที่เกิด 7 มีนาคม 2481
คาร์คาซโซเน, ฝรั่งเศส
เมืองที่อาศัย  ฝรั่งเศส
เชื้อชาติ  ฝรั่งเศส
สาขา นักฟิสิกส์
สถาบันที่ทำงาน มหาวิทยาลัย ปารีส์-ซูด
สถาบันการศึกษาที่เรียน École normale supérieure, ปารีส
อาจารย์ที่ปรึกษา   แคมพ์เบลล์ (I. A. Campbell)
งานที่เป็นที่รู้จัก ปรากฏการณ์ ความต้านทานแม่เหล็ก อย่างใหญ่ (Giant magnetoresistive effect)
รางวัลที่ได้รับ  รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี 2550
 

รางวัล วูลฟ์ สาขาฟิสิกส์ 2549/2550
Médaille d'or du CNRS ปี 2546
รางวัล ฮิวเล็ตต์-เพคคาร์ด ยูโรฟิสิกส์ โดย สมาคมฟิสิกส์ชาวยุโรป ปี 2540
Grand Prix de Physique Jean Ricard of the Société française de Physique ปี 2537
รางวัลสภาพแม่เหล็ก จาก สหภาพระหว่างประเทศ ของ ฟิสิกส์บริสุทธิ์ และ ประยุกต์ (IUPAP) ปี 2537
 

รางวัลระหว่างประเทศ สำหรับ วัสดุใหม่ ของ สมาคมฟิสิกส์อเมริกัน ปี 2537

อัลเบิร์ต เฟิร์ต เกิดเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2481 ณ เมือง คาร์คาซโซเน ประเทศ ฝรั่งเศส เขาเป็นหนึ่งในนักฟิสิกส์ที่ค้นพบ ปรากฏการณ์ความต้านทานแม่เหล็กอย่างใหญ่ (Giant magnetoresistive effect)อันเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในการสร้างฮาร์ดดิสก์ความจุระดับกิกะไบต์ ปัจจุบันเขาเป็นศาสตราจารย์ที่ มหาวิทยาลัย ปารีส์-ซูด ใน ออร์เซ และ เป็น ผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์ ของ ห้องวิจัยร่วมทางฟิสิกส์ ('Unité mixte de physique') ระหว่าง ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ฝรั่งเศส) กับ กลุ่มเธเลส (Thales Group) เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ในปี 2550 ร่วมกับ ปีเตอร์ กรุนเบอร์ก นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน

การศึกษา

เฟิร์ต จบจาก École normale supérieure ในกรุง ปารีส ในปี 2505 เขาได้รับปริญญามหาบัณฑิต ในปี 2506 จาก มหาวิทยาลัยของปารีส และ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในปี 2513 จาก มหาวิทยาลัย ปารีส์-ซูด

งานวิจัย

ในปี 2531 เขาได้ค้นพบ ปรากฏการณ์ ความต้านทานแม่เหล็ก อย่างใหญ่ (Giant magnetoresistive effect ชื่อย่อ GMR) ใน ชั้นที่ซ้อนกันของเหล็ก และ โครเมียม ซึ่งได้ถูกจดจำไว้ในฐานะเป็นการกำเนิดขึ้นของ สปินทรอนิกส์ ทั้งนี้ ปรากฏการณ์ ความต้านทานแม่เหล็ก อย่างใหญ่ ได้ถูกค้นพบขึ้นต่างหาก ในช่วงเวลาเดียวกัน โดย นักวิจัยชาวเยอรมัน ชื่อ ปีเตอร์ กรุนเบอร์ก จาก ศูนย์วิจัย จูลลิช อนึ่ง อัลเบิร์ต เฟิร์ต ได้มีส่วนในงานวิจัยด้าน สปินทรอนิกส์ มาตั้งแต่ ปี 2531 จนกระทั่งปัจจุบัน

รางวัล

  • รางวัลระหว่างประเทศ สำหรับ วัสดุใหม่ ของ สมาคมฟิสิกส์อเมริกัน ปี 2537

  • Grand prix de physique Jean Ricard of the French Physical Society ปี 2537

  • รางวัลสภาพแม่เหล็ก จาก สหภาพระหว่างประเทศ ของ ฟิสิกส์บริสุทธิ์ และ ประยุกต์ (IUPAP) ปี 2537

  • รางวัล ฮิวเล็ตต์-เพคคาร์ด ยูโรฟิสิกส์ โดย สมาคมฟิสิกส์ชาวยุโรป ปี 2540

  • รางวัลเหรียญทอง จาก ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ฝรั่งเศส) ปี 2546

  • ได้รับเลือกให้เข้าสมาคมวิชาการวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศส ในปี 2547

  • รางวัล วูลฟ์ สาขาฟิสิกส์ ปี 2549/2550

  • รางวัล ญี่ปุ่น ปี 2550

  • รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี 2550 ร่วมกับ ปีเตอร์ กรุนเบอร์ก "สำหรับการค้นพบ ปรากฏการณ์ ความต้านทานแม่เหล็ก อย่างใหญ่ ของพวกเขา"

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 35930966
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!