Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow เทคโนโลยีเลเซอร์เป็นมากกว่าที่เห็น
Home    Contactsเทคโนโลยีเลเซอร์เป็นมากกว่าที่เห็น PDF พิมพ์

 

ชื่อเต็มของเลเซอร์

     เลเซอร์ เป็นที่รู้จักกันดีในวงการวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2503 เนื่องจากได้มีการปรากฏตัวของเลเซอร์ ที่ใช้งานได้ขึ้นครั้งแรก และแม้ว่าในช่วงแรกของการทำวิจัยเกี่ยวกับเลเซอร์จะเป็นการทำวิจัยที่มีแนวโน้มไปในทางการทหารก็ตาม แต่ ณ วันนี้เทคโนโลยีเลเซอร์กลับถูกคิดค้น ประยุกต์ และพัฒนาขึ้นเพื่อประโยชน์ในเชิงการค้า มากกว่าทางการทหารถึง 4 เท่า ไม่ว่าจะเป็นการนำเลเซอร์มาใช้ในทางการแพทย์ ทางการสื่อสาร ทางการพิมพ์ การตัดเจาะด้วยแสง ตลอดจนในทางอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ

ใช้เลเซอร์ผ่าตัดดวงตา

คลิกครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 40283226

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!