Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow ผลกระทบของสนามแม่เหล็ก
Home    Contactsผลกระทบของสนามแม่เหล็ก PDF พิมพ์

ผลกระทบของสนามแม่เหล็ก

หอกระจายพลังงานของเทสลา

     ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนไม่สามารถหลีกหนีการรับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้เราได้รับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าตลอดเวลาจากแหล่งกำเนิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า

     เมื่อ 122 ปีมาแล้ว  นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการีชื่อ นิโคลา เทสลา (Nikola Tesla)  ค้นพบระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าโดยการใช้กระแสไฟฟ้าสลับ (Alternating Current :AC)  ระบบไฟฟ้าดังกล่าวแทนระบบจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรง (Direct  Current : DC) ของ โทมัส  อัลวา  เอดิสัน (Thomas Alva Edison) ในเวลาต่อมา โดยระบบไฟฟ้า AC มีข้อที่ดีกว่าระบบ DC ตรงใช้สายส่งกำลังไฟฟ้าเส้นเล็กกว่าระบบ DC  มากในขณะที่ใช้แรงดันและกระแสเท่ากัน

นายเทสลา

คลิกครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 35933658

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!