Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow นาโนเทคโนโลยี
Home    Contactsนาโนเทคโนโลยี PDF พิมพ์

    ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถเลือกจับอะตอม และโมเลกุลเฉพาะตัว (กลุ่มของอะตอม)  ได้แล้วเคลื่อนย้ายมันไปโดยรอบได้    นั่นหมายความว่า ในอนาคตเป็นไปได้ที่จะสร้างเครื่องจักรกลที่ซับซ้อนให้มีขนาดเล็กจนไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าขึ้นมาได้   วิทยาศาสตร์ประเภทนี้เรียกว่า นาโนเทคโนโลยี

ปลายเล็กๆ 

    เราสามารถใช้ปลายเล็กๆของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่เรียกว่า  กล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด  ชนิดเทินเนลจับอะตอมเอาไว้ได้ดังแสดงในภาพนี้  ปลายเล็กๆนี้เพียงสามารถย้ายอะตอมในสูญญากาศคือ  เมื่อไม่มีอากาศหรือก๊าซชนิดอื่นอยู่รอบๆได้เท่านั้น

ปลายเล็กๆของกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด ชนิดเทินเนลลิงขนาดขยาย  2,300 เท่า

คลิกครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 35943841

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!