Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow หอไอเฟล (Eiffel Tower)
Home    Contactsหอไอเฟล (Eiffel Tower) PDF พิมพ์
 สัญลักษณ์แห่งเมืองปารีส


ตลอดหลายยุคสมัย ผู้คนได้ท้ายทายข้อจำกัดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อความพยายามที่จะได้ใกล้คิดกับพระเจ้ามากขึ้น มีบางกลุ่มพยายามหาประโยชน์ใช้สอยจากหอคอยในการทำเสาอากาศ ภัตตาคาร แต่สิ่งดึงดูดใจที่แท้จริงกลับมาจากความคิดที่บริสุทธิ์มากกว่านั้น
คลิกอ่านต่อครับตลอดหลายยุคสมัย ผู้คนได้ท้ายทายข้อจำกัดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อความพยายามที่จะได้ใกล้คิดกับพระเจ้ามากขึ้น มีบางกลุ่มพยายามหาประโยชน์ใช้สอยจากหอคอยในการทำเสาอากาศ ภัตตาคาร แต่สิ่งดึงดูดใจที่แท้จริงกลับมาจากความคิดที่บริสุทธิ์มากกว่านั้น
คลิกอ่านต่อครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 35945093

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!