Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow แหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า
Home    Contactsแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า PDF พิมพ์

            จากการศึกษาในวิชาไฟฟ้าสถิต  เราจะเห็นได้ว่าประจุไฟฟ้าจะเคลื่อนที่เป็นกระแสไฟฟ้าก็ต่อเมื่อมีความต่างศักย์ไฟฟ้าเกิดขึ้น  เครื่องมือที่ใช้เป็นแหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้าในระยะเริ่มแรก จึงใช้หลักในการสร้างความต่างศักย์ไฟฟ้าขึ้นจากปฏิกิริยาเคมี  ต่อมาใช้หลักการสร้างความต่างศักย์ไฟฟ้าจากสนามแม่เหล็กและพลังงานรูปอื่น  เช่น  พลังงานแสงได้  ดังจะได้กล่าวโดยสรุปตามหัวข้อย่อยต่อไปนี้

                1.     เซลล์อย่างง่าย  จัดว่าเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอย่างแรกที่มนุษย์สร้างขึ้นเรียกว่า โวลตาอิค (Voltaic) หรือ กัลวานิค (Galvanic)   เซลล์ตามชื่อนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างขึ้น   หลักการของเซลล์อย่างง่ายคือ การเปลี่ยนพลังงานเคมีให้เป็นพลังงานไฟฟ้า  ลักษณะประกอบด้วยภาชนะใส่กรดกำมะถัน (H2SO4)  ไว้แล้วมีแท่งโลหะทองแดง (Cu) เป็นขั้วไฟฟ้าบวก  มีแท่งสังกะสี (Zn)  เป็นขั้วไฟฟ้าลบ  ปฏิกิริยาเกิดจากกรดกำมะถันทำปฏิกิริยากับสังกะสี  โดยกรดกำมะถันแตกตัวออกตามสมการ

คลิกครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 35945248
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!