Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow ไฟฟ้าสถิต
Home    Contactsไฟฟ้าสถิต PDF พิมพ์
    ในชีวิตประจำวันของเรา  เราพบปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าสถิตอยู่เสมอ  เช่น  ถ้าเราใช้ปกพลาสติกที่หุ้มหนังสือถูกับโต๊ะไปมาหลายๆ ครั้งแล้วนำมือเข้ามาใกล้ๆ ปกพลาสติกนี้ จะรู้สึกว่าขนเล็ก ๆ ที่มือลุกชันขึ้นได้  ซึ่งปรากฏการณ์อย่างเดียวกันนี้จะเกิดได้เมื่อเรานำมือเข้าไปใกล้จอโทรทัศน์ที่เพิ่งปิดใหม่ ๆ  ในฤดูหนาวเราจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราหวีผม  เส้นผมมักจะชูตามหวีมาด้วยเสมอ คล้าย ๆ กับว่าหวีพลาสติกดูดเส้นผมออกมา  ความจริงปรากฏการณ์ดังกล่าวข้างต้นมนุษย์พบมานานแล้วเท่าที่มีการบันทึกไว้เริ่มมาตั้งแต่ 600 ปีก่อนคริสตศักราชหรือราว ๆ สมัยพุทธกาลนั่นเอง    นักปราชญ์ชาวกรีกชื่อธาลีสแห่งเมืองมิเลตุล (Thales of Miletus) 

คลิกครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 35930962
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!