Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow ประโยชน์ของแรงลอยตัว
Home    Contactsประโยชน์ของแรงลอยตัว PDF พิมพ์

1


แรงลอยตัว

แรงลอยตัวคือแรงที่ช่วยพยุงวัตถุไม่ให้จมลงไปในของ

เหลว โดยมีขนาดขึ้นอยู่กับ ความหนาแน่นของของเหลว

นั้น และปริมาตรของงวัตถุส่วนที่จมลงไปในของเหลว

ความหนาแน่นของวัตถุ คือ

อัตราส่วนระหว่างปริมาตรและน้ำหนักของวัตถุ โดยวัตถุที่

มีความหนาแน่นมากกว่าจะมีน้ำหนักมากกว่าเมื่อเปรียบ

เทียบ ในปริมาตรที่เท่ากัน

• วัตถุจะไม่จมลงไปในของเหลวเมื่อวัตถุนั้นมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลว

• วัตถุจะลอยปริ่มของเหลวเมื่อวัตถุนั้นมีความหนาแน่นใกล้เคียงกับของเหลว

• วัตถุจะจมลงไปในของเหลวเมื่อวัตถุนั้นมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว

2


ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงลอยตัว ได้แก่

1. ชนิดของวัตถุ

วัตถุจะมีความหนาแน่นแตกต่างกันออกไปยิ่งวัตถุมีความหนาแน่นมาก ก็ยิ่งจมลงไปในของเหลวมากยิ่งขึ้น

2. ชนิดของของเหลว

ยิ่งของเหลวมีความหนาแน่นมาก ก็จะทำให้แรงลอยตัวมีขนาดมากขึ้นด้วย

3. ขนาดของวัตถุ

จะส่งผลต่อปริมาตรที่จมลงไปในของเหลว เมื่อปริมาตรที่

จมลงไปในของเหลวมาก ก็จะทำให้แรงลอยตัวมีขนาด

มากขึ้นอีกด้วย

ประโยชน์ของแรงลอยตัว

ใช้ในการประกอบเรือไม่ให้จมน้ำ

ขอขอบคุณ ข้อมูลที่มีประโยชน์จาก เว็บไซต์ Kmutt Library

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 36044142

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!