Home arrow บทความทั่วไป arrow ยอดการขุดค้น ทางโบราณวิทยา และมานุษยวิทยา
Home    Contactsยอดการขุดค้น ทางโบราณวิทยา และมานุษยวิทยา PDF พิมพ์

6. แบ่งประเภทสายพันธุ์ ในปี 1735
คาร์ล ลินเนียส (Carl Linnaeus) ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการแบ่งหมวดหมู่” (father of taxonomy) ได้พัฒนาระบบการตั้งชื่อ จัดอันดับ และแยกประเภทของสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน (แม้ว่าหลายชนิดจะเปลี่ยนรูปร่างลักษณะไปจากเดิม) ระบบลินเนียนนี้อยู่บนฐานการใช้ลักษณะร่วมทางกายภาพ ใช้ลำดับขั้นเริ่มจากอาณาจักร (kingdoms) ที่บรรจุชั้น (classes) อันดับ (orders) ครอบครัว (famillies) สกุล (genera/genus) และพันธุ์ (species)
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 35907149

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!