Home arrow เอกสาร PDF arrow Erwin schrodinger แอร์วิน ชเรอดิงเงอร์
Home    ContactsErwin schrodinger แอร์วิน ชเรอดิงเงอร์ PDF พิมพ์

 

แอร์วิน  ชเรอดิงเงอร์

Erwin schrodinger  ค.ศ.  1887-1961

 

       สัตว์ที่มีชื่อเสียงตัวนี้ที่แท้แล้วเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทางความคิดที่แอร์วิน ชเรอดิงเงอร์เป็นผู้ออกแบบไว้ในทศวรรษ  1930   เพื่อพยายามอธิบายปัญหาว่าตรงข้ามกับทุกตรรกะ   อะตอมสามารถอยู่ได้ในสองสภาวะพร้อมกันคือสลายตัวและไม่สลายตัว ชเรอดิงเงอร์ใช้การอุปมาว่าแมวถูกขังอยู่ในหีบพร้อมกับขวดแก้วใบเล็กๆ  ใส่ยาพิษร้ายแรง  ฝาขวดมีอะตอมกัมมันตรังสี  ถ้าอะตอมสลายตัว อนุภาคที่ออกจากอะตอมจะทำให้ฝาขวดเปิดและแมวก็ตายหรือไม่ตาย อยู่ได้ทั้งสองสภาวะ  นี่คือตัวอย่างของระบบควอนตัม   ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล

PDF     

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 41666111

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!