Home arrow เอกสาร PDF arrow Sigmund Freud ซิกมันด์ ฟรอยด์
Home    ContactsSigmund Freud ซิกมันด์ ฟรอยด์ PDF พิมพ์

 

ซิกมันด์ ฟรอยด์

Sigmund Freud   ค.ศ.  1856-1939

       มรดกของฟรอยด์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปของเครื่องมือทางภาษาที่เขามอบเป็นรางวัลให้แก่โลกสมัยใหม่มากกว่าสิ่งอื่นใด   คำศัพท์ที่เขานำมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงความหมายเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันในทุกวันนี้ได้แก่  phychoanalysis , Free association   , ID , ego   , neuroses  แนวทางการเข้าสู่ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีโครงสร้างที่ฟรอยด์นำมาใช้วิเคราะห์เรื่องที่ยุ่งยากในตัวเองซึ่งยากแก่การทำให้เป็นจำนวน  ได้มีส่วนช่วยให้ผู้ที่ทำงานสาขานี้นำไปสร้างผลงานของตน  ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล  PDF     

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 40283245

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!