Home arrow เอกสาร PDF arrow Andreas vesalius อันเดรียส วีเซเลียส
Home    ContactsAndreas vesalius อันเดรียส วีเซเลียส PDF พิมพ์

 

อันเดรียส วีเซเลียส

Andreas vesalius  ค.ศ. 1514-1564

       ปราชญ์ที่วีเซเลียสกล้าท้าทายคือกาเลน  แพทย์ชาวโรมันที่มีชื่อเสียงผู้เขียนตำราความรู้ด้านกายภาพวิภาคศาสตร์ที่ได้ชื่อว่า ดีที่สุด ตำราของเขามีอิทธิพลสูงมาก  เมื่อการผ่าศพมนุษย์เริ่มได้รับอนุญาตให้กระทำได้จากศตวรรษที่ 14   เพื่อวัตถุประสงค์ทางการวิจัย  และการเรียนการสอน  อาจารย์ผู้สอนเพียงแต่อ่านจากตำราของกาเลนตรงๆ  เหล่านักวิชาการก่อนหน้าวีเซเลียสยังคงถือว่า กาเลนคือเจ้าของศาสตร์นี้  ความก้าวหน้าใดนอกเหนือตำราของกาเลนแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้  ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุลPDF     

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 35943455

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!