Home arrow เอกสาร PDF arrow Hippocrates of cos ฮิปโปคราตีส แห่งคอส
Home    ContactsHippocrates of cos ฮิปโปคราตีส แห่งคอส PDF พิมพ์

 

ฮิปโปคราตีส แห่งคอส

Hippocrates of cos  ประมาณ 460-377 ปีก่อนคริสตกาล

     ตัวตนของฮิปโปคราตีสเป็นอย่างไรนั้นน่าจะเรียนรู้ ได้จากชุดตำราแพทย์  “The Hippocratic Collection”  ซึ่งมีอยู่ประมาณ  60-70  เล่ม  ที่เขียนขึ้นในปลายศตวรรษที่ และต้นศตวรรษที่ ก่อนคริสตกาล  ฮิปโปคราตีสเองคงไม่สามารถเขียนงานในตำราแพทย์ชุดนี้ได้ทั้งหมด  ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล PDF     

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 35943190

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!