Home arrow เอกสาร PDF arrow Pythagoras พิทากอรัส
Home    ContactsPythagoras พิทากอรัส PDF พิมพ์

 


พิทากอรัส

Pythagoras  ประมาณ 581-479 ปีก่อนคริสตกาล

     หากพิทากอรัสจะถูกจดจำจากทฤษฎีของเขานั้นดูออกจะเป็นการเสียดสี  เพราะทฤษฎีเหล่านั้นรู้กันก่อนเป็นพันปี  นอกจากนี้การค้นพบอื่นๆของเขา  ที่เชื่อกันว่าเป็นผลงานต้นกำเนิดก็ยังไม่แน่นัก  แต่ในฐานะผู้ค้นพบมาตราเสียงดนตรี   จนทำให้เกิดตำรากฎเกณฏฑ์ขึ้นมา  เพื่อสร้างความผสมกลมกลืนอย่างไพเราะของเสียงคนตรีที่เราคุ้นหูกันในทุกวันนี้     ผู้เขียน  Jon Balchin  ผู้แปล  ผศ. ดร. จารนัย พานิชกุล PDF     

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 36075278
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!