Home arrow การทดลองเสมือนจริง arrow แผนภาพ P-V-T ของแก๊ส
Home    Contactsแผนภาพ P-V-T ของแก๊ส PDF พิมพ์

การทดลองแผนภาพ P-V-T ของแก๊ส      

จากกฎของแก๊ส

p·V = n R T

 p =  ความดัน  ;    V  = ปริมาตร   ;   n  =   จำนวนโมล  ;   T  =  อุณหภูมิ    และ   R  =  8.31 J / mol.K    =   ค่าคงที่ของแก๊ส

      ใช้เมาส์คลิกที่ช่อง คุณสามารถเลือกให้ตัวแปร ( p, V , T) ตัวใดตัวหนึ่งคงที่  เช่นถ้าคลิกที่  T  คงที่  ค่า p  และ  V   จะเปลี่ยนแปลงอยู่บนกราฟโดยที่ค่า  T  คงที่เป็นต้น  คุณสามารถคลิกได้ทุกที่บนพื้นที่สีเหลือง   โดยที่ค่าต่างๆที่ปรากฎขึ้น ถูกคำนวณไว้อย่างถูกต้อง   และเมื่อคุณกดเมาส์ค้างและลาก   คุณจะได้เส้นกราฟขึ้นอย่างต่อเนื่อง

      คุณสามารถเปลี่ยนจำนวนโมลจาก  1   ถึง  10   โดยกดลูกศรขึ้นและลงบนคีย์บอร์ด  ให้สังเกตว่าความถูกต้องอยู่ที่ทศนิยม  2  ตำแหน่ง  เนื่องจากความละเอียดถูกจำกัดด้วยจุดบนหน้าจอ  กดที่รูปภาพหรือที่นี่เพื่อเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 49636104

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!