Home arrow เอกสาร PDF arrow ชีววิทยา บทที่ 4/ 6 แอลกอฮอล์ที่เป็นเชื้อเพลิง
Home    Contactsชีววิทยา บทที่ 4/ 6 แอลกอฮอล์ที่เป็นเชื้อเพลิง PDF พิมพ์

ชนิดของแอลกอฮอล์  เอทานอล (Ethanol)   ลักษณะของจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตเอทานอล   แยกน้ำ (Dehydration)   การทำเอทานอล 99.5%   ค่าออกเทน (Octane number)     การใช้เอทานอลในประเทศไทย  เมทานอล (Methanol)   พีซีรีย์คืออะไร  PDF      

 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 49575560

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!