Home arrow เอกสาร PDF arrow คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์
Home    Contactsคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์ PDF พิมพ์

ในอดีตมนุษย์ที่มนุษย์ยังไม่รู้จักคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามากนัก  แต่ในปัจจุบันมนุษย์รู้จักและเข้าใจพฤติกรรมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นอย่างดี  มนุษย์จึงสามารถนำเอาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย  ของ อ.สุชาติ สุภาพ คลิกครับ  PDF      

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 49575929

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!