Home arrow เอกสาร PDF arrow ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ 7/19 กฎของก๊าซในอุดมคติ
Home    Contactsดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ 7/19 กฎของก๊าซในอุดมคติ PDF พิมพ์

แผนภาพ P-V  และแผนภาพ P-T   ค่าคงที่ของ Avogadro  ก๊าซจริงและก๊าซอุดมคติ   แรงแวนเดอวาล   ศาสตราจารย์แวนเดอวาล   Rudoff  Clausius   การแจกแจงความเร็วของโมเลกุล   และกราฟของแมกซ์เวลล์ PDF      

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 49635944

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!