Home arrow การทดลองเสมือนจริง arrow กฎของเคอร์ชอฟ(วงจรที่ 1)
Home    Contactsกฎของเคอร์ชอฟ(วงจรที่ 1) PDF พิมพ์
เราสามารถเพิ่มหรือลดขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานไฟฟ้าโดยคลิกส่วนบนหรือส่วนล่างของวัตถุที่เลือก   ค่าความต้านทานจะเปลี่ยนจากค่า 1 ไปจนถึง 10 โอห์ม  และค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะเปลี่ยนจาก  -10 ถึง  +10 โวลต์  และคุณสามารถกลับทิศทางขั้วบวกและลบของแบตเตอรี่ได้โดยกดที่ขั้วบวกและลบ  
วงจรไฟฟ้า ACDF  มีเพียงวงเดียวไม่มีสาขา  จึงมีกระแสไฟไหลเพียงกระแสเดียวในวงจรไฟฟ้า

กฎสำคัญทางไฟฟ้า 2 ข้อ  ที่ใช้ในการแก้สมการของวงจรไฟฟ้าคือ

1. กฎผลบวกแรงดันไฟฟ้ารอบวงของเคอร์ชอฟ

2. กฎของโอห์ม (ตัวอย่าง V / I =  R  โดยที่  I  คือกระแสไฟฟ้าหน่วยเป็นแอมบ์แป

 

คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 49635957

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!