Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow Bose-Einstein Condensation(ฺBEC)
Home    ContactsBose-Einstein Condensation(ฺBEC) PDF พิมพ์

อะไรคือ BEC ?

Bose-Einstein Condensation(ฺBEC) ค้นพบโดย นักฟิสิกส์ชาวอินเดีย Satyendra Bose และ ถูกปรับปรุงโดย Einstein

อะไรคือ BEC? โบส์ไอส์ไตรน์ คอนเดนเซชั่น คือ การเปลี่ยนสถานะอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคหรือสสารถูกทำให้เย็นลงจนถึงจุด ๆ หนึ่ง BEC จะเกิดก็ต่อเมื่อระยะทางเฉลี่ยระหว่าง particles ต้องน้อย กว่า deBroglie wavelength

deBroglie waves คือ อนุภาคที่เคลื่อนที่ด้วยโมเมนตัม p สามารถพิจารณาในสถานะคลื่น โดยมีความยาวคลื่น เท่ากับความยาวคลื่นเดอร์บอล์ย ดังกล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้น เพื่อที่จะให้เกิด BEC อนุภาคจะต้องอยู่รวมกันอย่างแน่นหนา เพื่อให้ระยะระหว่างอนุภาคน้อย หรือ ไม่ก็ต้องมีโมเมนตัมน้อย เพื่อให้ความยาวคลื่นเดอบอล์ย ยาวเพียงพอ วิธีที่จะทำให้มีโมเมนตัมน้อยก็คือให้ความเย็นกับอนุภาค เพื่อให้มันเคลื่อนที่ช้า ( p = mv ) ดังนั้้น การเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะที่มีอุณหภูมิสูงจะต้องเกิดจากสสารที่มีความหนาแน่นมาก มากกก มาก

อย่างที่อ่านมาข้างต้น BEC มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ ตัวนำยิ่งยวด และ ของเหลวยิ่งยวด (superfluidity อันนี้ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเค้าจะเรียกว่าอะไร) ในฮีเลียมเหลว
BEC ยังมีรูปแบบการใช้งานไม่มาก โดยส่วนใหญ่จะถูกใช้ในห้องทดลอง แต่นักวิทยาศาสตร์คาดว่า BEC อาจจะถูกใช้งานได้ในหลายๆ ด้าน แต่แค่เป็นการมองโลกในแง่ดีเท่านั้นนะครับ เพราะยังคงต้องมีการพัฒนากันอีกนาน

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 35930656

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!