Home arrow บทความฟิสิกส์ arrow 130 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงกิจการไฟฟ้า
Home    Contacts130 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงกิจการไฟฟ้า PDF พิมพ์

        บทความพิเศษ  วงกต วงศ์อภัย (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่) อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้   มติชนรายสัปดาห์  วันที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2547 ปีที่ 24 ฉบับที่ 1234

         ไฟฟ้าได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาของโลกมากว่า 150 ปี มีการบันทึกไว้ว่านับแต่ทฤษฎีไฟฟ้าของ William Gilbert ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 ไปสู่การค้นพบกระแสไฟฟ้าจากฟ้าแลบของ Benjamin Franklin ผู้ซึ่งถือว่าเป็นบิดาแห่งไฟฟ้า ใน ค.ศ.1752 ตามติดด้วยการคิดค้นหลอดไฟเป็นครั้งแรกของ Thomas Alva Edison ในปี 1879

          นับแต่นั้นมา ไฟฟ้าได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสังคมและการผลิตต่างๆ มากมาย แต่หากเรามุ่งสนใจเฉพาะในกิจการไฟฟ้าที่มุ่งให้บริการแก่สังคมและชุมชนนั้น ทางองค์การพลังงานสากล (IEA) ได้สรุปการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในกิจการไฟฟ้าไว้โดยเริ่มนับจากปี ค.ศ. 1870 เป็นยุคแรกหรือประมาณ 130 ปีที่ผ่านมาและมีการพัฒนาต่อเนื่องจวบจนถึงในยุคปัจจุบัน  คลิกค่ะ

โรงงานไฟฟ้าในชนบทยุคเริ่มต้นของทางยุโรป

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 35930732

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!