Home arrow บทความทั่วไป arrow วิถีแห่งเต๋า ตอน: เต๋า คืออะไร
Home    Contactsวิถีแห่งเต๋า ตอน: เต๋า คืออะไร PDF พิมพ์
"เต๋า" คืออะไร ดูช่างเป็นคำถามที่ยากเย็นเสียนี่กระไร เพราะแม้แต่ตัวศาสดาเหลาจื้อเอง ก็ยังไม่สามารถตอบคำถามนี้ ดังข้อความในเต๋าบทแรกที่ว่า

 

เต๋าที่อธิบายได้มิใช่เต๋าอันอมตะ
ชื่อที่ตั้งให้กันได้ก็มิใช่ชื่ออันสูงส่ง
เต๋านั้นมิอาจอธิบายและมิอาจตั้งชื่อ
เมื่อไร้ชื่อทำฉันใดจักให้ผู้อื่นรู้
ข้าพเจ้าขอเรียกสิ่งนั้นว่า “เต๋า” ไปพลาง ๆ

 

ดังนั้นคำว่า “เต๋า” จึงเป็นคำสมมุติขึ้นใช้เรียกสภาวะหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดหรือเหตุผลใด ๆ ด้วยคำพูดนั้นก่อให้เกิดคำพูดและเหตุผลก็ก่อให้เกิดเหตุผลเรื่อย ๆ ไปไม่มีที่สิ้นสุด แต่เต๋านั้นเป็นสิ่งที่หยุดสนิทอยู่ในตน เป็นสภาวะอันสูงเยี่ยมที่ไม่ต้องการการยอมรับหรือปฏิเสธด้วยสิ่งนี้ไม่อาจอธิบายได้ด้วยคำพูดหรือเหตุผลใด ๆ ดังที่เหลาจื้อได้กล่าวยืนยันไว้ ดังนั้น ถ้อยคำ ข้อความ หรือคำพูด ที่แสดงออกมาโดยมุ่งหวังที่จะอธิบายเต๋า จึงเป็นไปโดยนัยแห่งการเปรียบเทียบเท่านั้น ดังเช่นคัมภีร์เต๋าเต็กเก็งเล่มนี้เป็นตัวอย่าง คัมภีร์ก็คือคัมภีร์ ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้ ถึงแม้จะใช้ถ้อยคำคมและสวยหรูสักเพียงใด แต่มันก็ไปไม่พ้นจากการแบ่งแยกและเปรียบเทียบอยู่นั้นเอง เหลาจื้อได้กล่าวเตือนเราไว้ในบทแรกว่าคัมภีร์เต๋าก็คือคัมภีร์เต๋า หาใช่สัจจะที่แท้ไม่ เราจงอย่าไปยึดติดอยู่กับมันหาก จงผ่านเลยมันไปเสีย เพื่อจะได้มองเห็นสิ่งนั้นด้วยตาของตนเอง

 

คัมภีร์เต๋าก็เป็นเพียงคัมภีร์กระดาษ เป็นเต๋ากระดาษ ที่ท่านกล้าเขียนออกมาก็เพียงหวังให้เต๋ากระดาษนี้ เป็นเครื่องช่วยชี้นำไปสู่เต๋าที่แท้ เมื่อเราเข้าสู่เต๋าที่แท้แล้ว เราย่อมละลืมเต๋ากระดาษนี้เสียได้ ดังคำกล่าวของจางจื๊อนักปราชญ์เต๋าผู้ยิ่งใหญ่ในยุคหลังที่ได้กล่าวไว้ว่า

 

“แหมีไว้สำหรับจับปลา เมื่อจับปลาได้แล้ว ก็ลืมแหเสียได้ แร้วมีไว้สำหรับดักกระต่าย จับกระต่ายได้แล้ว ก็ลืมแร้วเสียได้ ถ้อยคำมีไว้สำหรับสื่อความหมาย เข้าใจความหมายแล้วก็ละเลยถ้อยคำเสียได้ ข้าพเจ้าจะหาใคร ที่ไหน ผู้ซึ่งละเลยต่อถ้อยคำ อันข้าพเจ้าอาจสนทนาด้วย กับท่านผู้นั้น” 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 35966139
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!