The Atwood Machine PDF พิมพ์

คลิกค่ะ

ใส่ค่ามวลของลูกบอล 2  ลูก "มวล m1 " และ "มวล m2"  กดปุ่ม  start  ถ้ามวลทั้งสองมีค่าเท่ากัน จะไม่มีการเคลื่อนที่ แต่ถ้ามวลทั้งสองมีค่าแตกต่างกัน  มวลข้างที่มีค่ามากกว่าจะเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง  ในการทดลองมีแรงตึงเชือกให้ดูด้วย

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 50108357

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!