Home arrow Youtube arrow ชีวิตในอวกาศ
Home    Contactsชีวิตในอวกาศ PDF พิมพ์
 

    ชุด EVA ปฏิบัติภารกิจนอกอวกาศ  ราคาชุดละ 2 ล้านเหรียญ  ถ้าขาดออกซิเจน  จะตายภายใน 2 นาที  การขนน้ำ 1 กิโลกรัม  ต้องเสียค่าใช้จ่าย 5000 เหรียญ หรือ 150,000 บาท คลิกครับ  

หรือ คลิกดูได้ที่ http://youtu.be/35wiGx1EdUU
 

ชุดอวกาศ (Spacesuits)

 
รู้หรือไม่ว่าทำไมมนุษย์อวกาศจึงต้องใส่ชุดอวกาศ หากจะสวมเสื้อผ้าเหมือนที่อยู่บนโลกจะได้หรือไม่...

ทำไมมนุษย์อวกาศจำเป็นต้องสวมใส่ชุดอวกาศ?
เพื่อป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง รังสีอันตรายในอวกาศ และช่วยควบคุมความดันภายในร่างกายให้คงที่ขณะเคลื่อนที่ นอกจากนี้ชุดอวกาศยังช่วยป้องกันตัวนักบินจากสภาพบรรยากาศและอุณหภูมิสูงถึง 121 องศาเซลเซียส หรืออุณหภูมิต่ำกว่า -156 องศาเซลเซียส

ประเภทของชุดอวกาศ?
ชุดอวกาศมี 2 แบบ คือ
 
  1. ชุดอวกาศสำหรับใช้สวมใส่ขณะเดินทางออกหรือเข้าสู่โลก
  2. ชุดอวกาศสำหรับใช้สวมใส่ขณะปฏิบัติภารกิจในอวกาศ

ส่วนประกอบของชุดอวกาศ
ชุดอวกาศ ประกอบด้วย ถุงมือ รองเท้าบู๊ท หมวกเล็ก ซึ่งมีอุปกรณ์ดำรงชีพ ออกซิเจนสำหรับหายใจ น้ำดื่ม อุปกรณ์ควบคุมความดัน เฮดโฟน ไมโครโฟน เพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆ นักบิน

หากไม่สวมชุดอวกาศขณะเคลื่อนที่ในอวกาศ จะเป็นอย่างไร?
มนุษย์อวกาศจะสลบภายใน 15 วินาที ของเหลวในร่างกายจะเกิดฟองและแข็งตัวถึงจุดเยือกแข็ง

"ชุดอวกาศ เปรียบเสมือน เกราะชีวิตของนักบินอวกาศ"

เรียบเรียงจาก
สุปราณี สิทธิไพโรจน์กุล, ยงยุทธ บัลลพ์วานิช และอาภาภรณ์ บุญยรัตนพันธุ์. เทคโนโลยีอวกาศ ระดับมัธยมศึกษา. ปทุมธานี : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. (หน้า 95)

ชุดอวกาศ

ชุดอวกาศทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันการเข้าออกของ อากาศ และช่วยป้องกันนักบินอวกาศจากอุณหภูมิต่ำ กว่าศูนย์ถึง 185 องศาเซลเซียส จนถึงสูงกว่าศูนย์ 150 องศาเซวลเซียส ชุดอวกาศยังช่วยนักบินอวกาศจากสภาพ สูญญากาศในอวกาศที่ๆ ซึ่งความกดดันต่ำสามารถป้องกัน อุกกาบาตจุลภาคออกไป หรือทำให้อุกกาบาตจุลภาค ช้าลง ไม่เช่นนั้นแล้วอุกาบาตจุลภาคอาจพุ่งทะลุชุด อวกาศและทำให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อนักบิน อวกาศ ชุดอวกาศยังจะต้องอ่อนน่นแต่เหนียว สำหรับให้ นักบินอวกาศออกไปปฎิบัติภารกิจซ่อมแซมอันละเอียด อ่อนในอวกาศ ชุดอวกาศต้องยืดหยุ่นได้ ชุดอวกาศต้อง มีอากาศสำหรับหายใจและอุณหภูมิภายในซึ่งคงที่และ สบาย เพื่อป้องกันนักบินอวกาศจากการสูญเสียน้ำดื่ม เพื่อป้องกันนักบินอวกาศจากสูญเสียน้ำในขณะทำงาน เพื่อที่จะให้ได้สิ่งจำเป็นดังกล่าวทำให้ชุดนักบินอวกาศ มีน้ำหนักถึง 113 กิโลกรัม เมื่อชั่งบนโลก แต่ในอวกาศ ชุดอวกาศอยู่ในสภาพไร้น้ำหนักอย่างสิ้นเชิง

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 40123986

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!