Home arrow เอกสาร PDF arrow นิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์
Home    Contactsนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์ PDF พิมพ์

นิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์

    การแพทย์   เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม   พลังงาน  ธรณีวิทยา  การถนอมอาหาร  วิจัยทางการเกษตร  การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการฉายรังสี  ตรวจหาการรั่วไหลของน้ำมัน   หารอยแตกร้าวของท่อโลหะ   เปลี่ยนสีอัญมณี  ของอ.สุชาติ สุภาพ  PDF      

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 40283221

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!