Home arrow วีดีโอ arrow ไส้เดือน
Home    Contactsไส้เดือน PDF พิมพ์

การทดลองการพรวนดิน 1/3

การทดลองต่างๆเกี่ยวกับไส้เดือน คลิกครับ

5 คำถาม

5 คำถามจริงหรือไม่ คลิกครับ

เพลง

เพลงเกี่ยวกับไส้เดือน คลิกครับ

 

บทความน่าสนใจ

 

 

ส้เดือนดินถูกจัดอยู่ในอาณาจักรสัตว์ (Kingdom : Animalia) ศักดิ์แนนิลิดา ( Phylum : Annelida) ชั้นโอลิโกคีตา ( Class : Oligochaeta ) ตระกูลโอพิสโธโพรา (Order : Opisthopora) สำหรับ วงศ์ ( Family) ของไส้เดือนดินนั้น มีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้จัดจำแนกออกเป็นจำนวนที่แตกต่างกันออกไป ไส้เดือนเป็นสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในดิน ช่วยสร้างความสมบูรณ์ให้กับดิน จะสังเกตได้หากดินของใครมีไส้เดือนอยู่มาก ดินก็จะมีความสมบูรณ์ ต้นไม้จะงาม เพราะมีความสมบูรณ์กว่าดินทั่วไป 5-10 เท่า คลิกครับ 

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สถิติผู้เยี่ยมชม: 36089426
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!