Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2210
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 1791
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 15113
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 8072
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 6818
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3065
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3506
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 4664
แบบทดสอบเรื่องของไหล 70120
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 6367
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5348
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3427
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3128
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2661
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2570
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 2872
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 2563
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 2730
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2644
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2431
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2327
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2272
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2317
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2513
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7105
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5461
จุดศูนย์กลางมวล 3306
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4245
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5133
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 11599
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 13134
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 10935
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 11259
ข้อสอบวิชา สังคม 13790
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 10927
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7076
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5466
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 6665
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5206
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 8965
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 6716
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5203
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 4732
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 2911
ทดสอบความรู้รอบตัว 3438
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 80964
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 13809
อ.รจนา ใจห้าว 3995
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 29449
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 15952
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 35977015
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!