Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2275
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 1861
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 15677
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 8154
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 6886
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3136
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3587
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 4754
แบบทดสอบเรื่องของไหล 71842
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 6484
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5420
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3490
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3181
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2721
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2631
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 2941
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 2619
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 2787
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2707
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2487
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2383
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2330
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2375
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2574
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7169
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5510
จุดศูนย์กลางมวล 3350
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4301
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5189
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 11751
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 13257
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 11014
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 11343
ข้อสอบวิชา สังคม 13858
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 10991
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7128
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5521
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 6855
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5299
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9047
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 6786
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5256
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 4779
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 2959
ทดสอบความรู้รอบตัว 3498
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 84378
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 14109
อ.รจนา ใจห้าว 4056
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 29551
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 16173
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 36394920
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!