Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2718
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2322
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 31470
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10219
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8633
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3669
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4152
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5375
แบบทดสอบเรื่องของไหล 89599
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7382
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5921
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3931
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3669
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3082
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2988
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3270
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3481
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3138
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3029
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2803
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2684
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3084
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2620
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2914
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7672
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5845
จุดศูนย์กลางมวล 3703
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4613
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5490
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12912
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15738
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12367
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12672
ข้อสอบวิชา สังคม 14712
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11821
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7609
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5962
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7241
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5636
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9716
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7087
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5578
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5133
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3234
ทดสอบความรู้รอบตัว 3906
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 139729
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16973
อ.รจนา ใจห้าว 5153
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30395
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18797
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 41611312
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!