Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2632
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2240
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 21734
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 9688
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8388
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3563
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4004
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5219
แบบทดสอบเรื่องของไหล 81009
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7066
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5780
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3840
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3617
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2999
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2918
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3231
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3270
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3105
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3001
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2784
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2656
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2911
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2587
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2857
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7578
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5813
จุดศูนย์กลางมวล 3654
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4597
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5477
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12235
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 14639
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 11828
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12113
ข้อสอบวิชา สังคม 14396
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11482
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7441
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5871
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7087
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5543
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9502
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7057
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5546
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5114
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3206
ทดสอบความรู้รอบตัว 3833
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 110655
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 15308
อ.รจนา ใจห้าว 4861
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30164
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 17662
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 40152796
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!