Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2568
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2149
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 23551
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 9682
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8399
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3476
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3951
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5141
แบบทดสอบเรื่องของไหล 83147
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7038
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5731
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3743
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3501
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2929
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2838
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3130
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3298
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3018
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2907
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2671
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2556
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2951
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2498
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2784
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7510
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5729
จุดศูนย์กลางมวล 3581
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4514
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5379
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12156
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 14812
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 11840
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12156
ข้อสอบวิชา สังคม 14381
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11470
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7400
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5791
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7013
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5474
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9458
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 6958
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5458
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 4985
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3108
ทดสอบความรู้รอบตัว 3766
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 118654
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 15472
อ.รจนา ใจห้าว 4909
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30100
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 17761
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 39741851
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!