Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 3201
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2872
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 35778
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10880
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 9105
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4139
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4631
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5986
แบบทดสอบเรื่องของไหล 98183
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 8152
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6420
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4349
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 4080
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3501
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3402
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3686
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3878
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3551
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3431
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 3219
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3116
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3495
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 3018
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3334
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 8081
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6257
จุดศูนย์กลางมวล 4167
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5236
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 6244
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13514
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 16235
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12823
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 13127
ข้อสอบวิชา สังคม 15114
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 12242
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7995
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6355
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7672
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 6058
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 10200
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7480
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5980
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5535
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3626
ทดสอบความรู้รอบตัว 4292
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 141655
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 17527
อ.รจนา ใจห้าว 5556
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30810
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 19275
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 46393550
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!