Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2203
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 1785
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 15096
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 8065
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 6812
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3060
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3501
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 4656
แบบทดสอบเรื่องของไหล 69921
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 6361
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5345
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3421
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3123
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2657
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2566
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 2867
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 2556
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 2727
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2642
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2427
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2322
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2267
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2310
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2511
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7106
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5456
จุดศูนย์กลางมวล 3299
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4242
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5130
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 11610
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 13133
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 10927
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 11250
ข้อสอบวิชา สังคม 13784
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 10917
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7070
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5461
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 6672
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5210
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 8966
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 6715
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5202
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 4728
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 2909
ทดสอบความรู้รอบตัว 3434
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 81276
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 13825
อ.รจนา ใจห้าว 3990
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 29445
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 15912
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 35933222
ขณะนี้มี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!