Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2526
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2108
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 22117
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 9594
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8314
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3436
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3907
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5099
แบบทดสอบเรื่องของไหล 81541
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 6982
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5684
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3715
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3486
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2905
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2814
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3104
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3228
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 2996
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2884
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2653
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2532
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2880
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2479
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2759
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7483
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5701
จุดศูนย์กลางมวล 3548
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4486
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5360
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12126
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 14627
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 11756
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12067
ข้อสอบวิชา สังคม 14320
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11422
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7354
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5756
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 6979
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5442
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9397
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 6937
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5430
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 4962
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3090
ทดสอบความรู้รอบตัว 3734
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 112532
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 15264
อ.รจนา ใจห้าว 4825
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30056
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 17616
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 39384029
ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!