Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2490
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2075
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 21655
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 9533
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8250
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3399
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3844
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5051
แบบทดสอบเรื่องของไหล 80952
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 6922
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5650
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3698
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3468
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2873
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2790
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3083
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3151
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 2972
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2865
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2639
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2517
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2801
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2468
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2733
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7456
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5679
จุดศูนย์กลางมวล 3512
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4457
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5343
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12082
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 14537
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 11714
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 11996
ข้อสอบวิชา สังคม 14280
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11360
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7322
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5733
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 6950
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5416
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9364
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 6921
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5419
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 4950
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3074
ทดสอบความรู้รอบตัว 3711
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 110332
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 15158
อ.รจนา ใจห้าว 4739
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30015
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 17550
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 38915226
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!