Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2468
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2058
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 21260
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 9463
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8187
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3371
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3806
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5009
แบบทดสอบเรื่องของไหล 80608
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 6876
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5621
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3672
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3444
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2843
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2770
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3064
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3108
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 2953
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2848
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2628
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2502
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2752
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2446
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2709
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7426
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5658
จุดศูนย์กลางมวล 3495
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4436
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5327
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12018
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 14393
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 11627
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 11919
ข้อสอบวิชา สังคม 14224
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11313
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7289
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5704
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 6918
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5395
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9338
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 6908
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5401
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 4934
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3054
ทดสอบความรู้รอบตัว 3681
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 109323
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 15079
อ.รจนา ใจห้าว 4684
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 29979
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 17485
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 38680819
ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!