Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2806
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2411
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 34370
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10409
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8753
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3762
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4259
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5523
แบบทดสอบเรื่องของไหล 94879
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7635
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6043
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4011
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3756
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3167
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3065
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3334
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3561
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3217
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3099
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2888
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2771
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3157
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2683
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2989
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7752
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5909
จุดศูนย์กลางมวล 3765
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4674
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5549
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13118
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15979
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12493
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12808
ข้อสอบวิชา สังคม 14793
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11935
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7673
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6027
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7373
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5719
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9800
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7174
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5645
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5191
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3303
ทดสอบความรู้รอบตัว 3974
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 143774
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 17569
อ.รจนา ใจห้าว 5261
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30512
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18986
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 42142589
ขณะนี้มี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!