Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2254
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 1838
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 15383
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 8128
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 6864
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3110
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3553
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 4718
แบบทดสอบเรื่องของไหล 70947
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 6438
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5395
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3471
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3159
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2703
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2611
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 2919
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 2599
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 2766
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2684
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2469
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2365
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2308
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2358
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2549
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7142
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5491
จุดศูนย์กลางมวล 3332
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4280
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5164
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 11704
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 13208
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 10978
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 11303
ข้อสอบวิชา สังคม 13830
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 10961
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7106
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5498
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 6812
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5274
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9024
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 6766
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5240
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 4763
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 2945
ทดสอบความรู้รอบตัว 3478
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 83605
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 14031
อ.รจนา ใจห้าว 4038
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 29517
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 16119
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 36244983
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!