Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2681
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2284
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 30861
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10152
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8596
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3641
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4114
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5318
แบบทดสอบเรื่องของไหล 88807
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7316
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5878
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3886
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3627
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3052
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2951
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3235
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3443
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3105
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3004
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2759
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2642
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3049
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2584
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2875
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7642
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5816
จุดศูนย์กลางมวล 3679
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4590
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5464
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12815
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15667
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12318
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12618
ข้อสอบวิชา สังคม 14662
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11791
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7578
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5935
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7175
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5596
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9685
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7060
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5543
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5099
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3199
ทดสอบความรู้รอบตัว 3878
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 137956
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16778
อ.รจนา ใจห้าว 5108
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30334
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18673
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 41180643
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!