Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2713
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2320
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 31559
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10220
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8637
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3669
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4150
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5374
แบบทดสอบเรื่องของไหล 89806
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7389
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5920
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3920
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3665
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3082
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2990
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3265
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3477
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3134
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3028
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2801
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2684
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3082
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2619
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2919
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7676
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5837
จุดศูนย์กลางมวล 3703
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4612
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5487
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12911
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15738
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12374
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12671
ข้อสอบวิชา สังคม 14704
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11820
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7604
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5958
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7231
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5635
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9716
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7082
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5573
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5126
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3231
ทดสอบความรู้รอบตัว 3903
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 139960
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16960
อ.รจนา ใจห้าว 5146
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30381
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18763
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 41501143
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!