Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2481
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2074
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 21578
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 9504
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8240
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3393
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3835
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5045
แบบทดสอบเรื่องของไหล 80833
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 6910
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5635
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3691
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3464
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2862
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2785
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3076
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3131
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 2968
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2864
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2648
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2513
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2783
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2461
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2724
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7448
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5674
จุดศูนย์กลางมวล 3514
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4451
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5342
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12071
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 14484
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 11683
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 11967
ข้อสอบวิชา สังคม 14259
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11347
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7310
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5721
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 6946
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5414
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9363
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 6922
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5420
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 4951
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3074
ทดสอบความรู้รอบตัว 3704
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 110064
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 15140
อ.รจนา ใจห้าว 4717
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30006
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 17522
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 38844190
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!