Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2448
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2039
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 20667
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 9308
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8118
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3348
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3772
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 4977
แบบทดสอบเรื่องของไหล 80062
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 6841
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5598
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3653
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3423
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2825
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2753
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3044
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3051
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 2932
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2833
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2616
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2492
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2708
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2438
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2694
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7410
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5646
จุดศูนย์กลางมวล 3484
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4423
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5311
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 11982
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 14260
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 11559
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 11861
ข้อสอบวิชา สังคม 14190
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11276
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7264
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5687
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 6899
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5377
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9320
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 6896
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5393
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 4926
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3049
ทดสอบความรู้รอบตัว 3658
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 108407
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 14909
อ.รจนา ใจห้าว 4627
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 29947
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 17382
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 38489448
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!