Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2629
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2233
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 28118
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10033
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8531
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3587
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4056
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5242
แบบทดสอบเรื่องของไหล 86522
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7191
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5815
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3830
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3559
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2994
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2896
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3186
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3361
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3061
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2963
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2725
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2608
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3009
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2548
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2839
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7599
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5785
จุดศูนย์กลางมวล 3647
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4559
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5437
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12609
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15457
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12204
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12500
ข้อสอบวิชา สังคม 14598
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11703
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7533
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5881
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7118
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5551
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9635
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7014
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5510
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5051
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3159
ทดสอบความรู้รอบตัว 3825
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 128764
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16166
อ.รจนา ใจห้าว 5020
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30227
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18364
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 40701563
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!