Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2947
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2580
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 33263
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10539
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8854
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3890
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4377
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5643
แบบทดสอบเรื่องของไหล 93011
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7735
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6161
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4117
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3852
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3265
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3180
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3459
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3674
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3327
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3237
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2998
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2873
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3266
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2796
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3093
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7877
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 6032
จุดศูนย์กลางมวล 3935
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4899
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5813
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13179
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15972
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12590
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12891
ข้อสอบวิชา สังคม 14908
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11995
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7805
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6141
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7443
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5834
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9934
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7273
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5754
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5314
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3405
ทดสอบความรู้รอบตัว 4104
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 140146
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 17226
อ.รจนา ใจห้าว 5328
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30578
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18952
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 43650801
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!