Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2847
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2454
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 34861
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10484
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8795
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3810
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4317
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5595
แบบทดสอบเรื่องของไหล 95780
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7727
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 6093
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 4080
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3815
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3213
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3114
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3375
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3602
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3255
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3130
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2927
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2826
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3198
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2721
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 3025
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7805
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5944
จุดศูนย์กลางมวล 3799
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4706
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5588
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 13235
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 16111
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12560
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12871
ข้อสอบวิชา สังคม 14838
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11999
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7709
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 6061
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7473
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5771
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9840
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7214
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5682
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5226
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3345
ทดสอบความรู้รอบตัว 4014
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 145047
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 17924
อ.รจนา ใจห้าว 5302
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30602
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 19114
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 42494501
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!