Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2717
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2318
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 31478
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10218
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8639
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3673
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4160
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5374
แบบทดสอบเรื่องของไหล 89741
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7384
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5919
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3919
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3669
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3090
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 3001
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3267
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3484
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3147
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 3037
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2798
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2697
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3085
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2624
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2922
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7672
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5836
จุดศูนย์กลางมวล 3701
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4611
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5487
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12915
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15769
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12383
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12692
ข้อสอบวิชา สังคม 14713
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11828
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7608
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5960
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7281
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5656
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9724
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7087
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5573
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5131
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3236
ทดสอบความรู้รอบตัว 3914
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 142082
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 17022
อ.รจนา ใจห้าว 5146
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30401
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18793
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 41543709
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!