Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2640
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2246
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 28631
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 10055
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8537
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3595
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 4064
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5256
แบบทดสอบเรื่องของไหล 87019
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7213
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5824
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3837
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3565
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 3004
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2903
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3196
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3370
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3067
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2967
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2729
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2610
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 3013
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2552
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2846
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7603
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5788
จุดศูนย์กลางมวล 3651
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4562
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5440
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12626
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15492
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12211
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12515
ข้อสอบวิชา สังคม 14604
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11721
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7540
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5889
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7123
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5553
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9646
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 7019
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5512
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5060
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3168
ทดสอบความรู้รอบตัว 3835
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 130579
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 16271
อ.รจนา ใจห้าว 5033
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30240
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18400
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 40779521
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!