Home arrow แบบฝึกหัดออนไลน์
Home    Contactsแบบฝึกหัดออนไลน์
ค้นหา     การเรียงลำดับ 
ชื่อเรื่อง ฮิต
คำถามแบบ interactive เรื่อง อะตอม (ภาษาอังกฤษ) 2601
คำถามแบบ interactive เรื่อง พันธะอิออนิก (ภาษาอังกฤษ) 2189
แบบทดสอบ เรื่อง กลศาสตร์ของไหล 25642
แบบทดสอบคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 9888
แบบทดสอบไฟฟ้ากระแสสลับ 8475
แบบทดสอบฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3528
แบบทดสอบเรื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3999
แบบฝึกหัดปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ 5187
แบบทดสอบเรื่องของไหล 84480
แบบทดสอบ การเคลื่อนที่ งานและก๊าซ 7107
แบบทดสอบ โดย อ. สมรักษ์ สีหาภาค 5770
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 3784
แบบทดสอบ โดย อ.ปาริชาด บัวแย้ม 3524
แบบทดสอบ โดย อ.เพชรรัตน์ วงศ์ชา 2958
แบบทดสอบ โดย นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ 2864
แบบทดสอบ โดย อาจารย์จงกล บัวสิงห์ 3155
แบบทดสอบ โดย อ.สุพัตรา ดาวหน 3324
แบบทดสอบ โดย อ.รจนา ใจห้าว 3034
แบบทดสอบ โดย นางสาวรัตนา ชุปวา 2937
แบบทดสอบ โดย อ.นฤมล สินธุรัตน์ 2695
แบบทดสอบ โดย นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท 2578
แบบทดสอบ โดย อ. สถาพร จันทร์ไทย 2978
แบบทดสอบ โดย อ.เดช ผิวอ่อน 2523
แบบทดสอบ โดย นายศักดนัย สืบเสน 2811
ข้อสอบ O-NET วิชาฟิสิกส์ 7552
แบบฝึกหัดโครงสร้างอะตอม 5761
จุดศูนย์กลางมวล 3621
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 4545
โจทย์ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 5420
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 4เรื่อง การอินทิเกรต 12294
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 2 เรื่อง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 15109
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 3เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 12019
แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ (ค 015) บทที่ 1 เรื่อง ลำดับและอนุกรม 12321
ข้อสอบวิชา สังคม 14485
ข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ 11585
ข้อสอบวิชาฝรั่งเศส 7463
ข้อสอบวิชา ภาษาไทย 5837
ข้อสอบวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ รหัสวิชา 09 7064
ข้อสอบวิชา ฟิสิกส์ รหัสวิชา 06 5516
ข้อสอบวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา 07 9560
ข้อสอบวิชา เคมี รหัสวิชา 05 6993
ข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ 2 รหัสวิชา 08 5480
Pre-Entrance วิชาชีววิทยา 5016
ตรีโกณมิติ จำนวน 12 ข้อ 3134
ทดสอบความรู้รอบตัว 3800
แบบทดสอบเรื่องอะตอม 123698
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 15789
อ.รจนา ใจห้าว 4964
ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550 30155
แบบทดสอบประวัตินักวิทยาศาสตร์ 18176
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 94
สถิติผู้เยี่ยมชม: 40215863
ขณะนี้มี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!