Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow วิทยาการ กรกฎาคม 56 ข่าวสด
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
วิทยาการ กรกฎาคม 56 ข่าวสด PDF พิมพ์

หน้า 20

 

วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ไทยจ่อเดินเครื่องฉายรังสี'แกมม่า' หนุนผลไม้ไปนิวซีแลนด์-คาดเพิ่มส่งออก300ล.

ศูนย์ฉายรังสี สนท. หรือสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเดินเครื่องฉายรังสีผลไม้ไทย 3 ชนิด ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด เพื่อส่งออกไปประเทศนิวซีแลนด์ ตามมาตรฐานของนิวซีแลนด์ภายในสิ้นปีนี้ โดยจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถส่งออกผลไม้ได้เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่ากว่า 300 ล้านบาทต่อปี

ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการ สทน. เปิดเผยหลังจากให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กักกันพืชประเทศนิวซีแลนด์ว่า ที่จริงแล้วไทยเรามีการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังประเทศนิวซีแลนด์ปีละมากกว่า 1,000 ล้านบาท โดยเฉพาะผลไม้ทั้งสามชนิดก็ได้มีการส่งออกไปยังนิวซีแลนด์อยู่แล้ว โดยใช้เทคนิคการรมควันเพื่อฆ่าเชื้อโรคและแมลงศัตรูพืช

ดร.สมพรกล่าวว่า ปัญหาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือ ผู้ประกอบการส่งออกถูกส่งกลับสินค้าเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเทคนิคการรมควันไม่สามารถฆ่าแมลงศัตรูพืชได้หมด และทำให้มีสารเคมีตกค้างในสินค้าเกษตรเหล่านั้น เมื่อส่งไปถึงนิวซีแลนด์แล้วมีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นสินค้าล็อต นั้นก็จะถูกส่งกลับทันที การนำเทคโนโลยีการฉายรังสีจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ส่งออกผลไม้ไทย และอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่นำมาทดแทนการรมควันได้ในอนาคต เพราะเทคโนโลยีฉายรังสีนี้ สทน.ได้ดำเนินการสำเร็จมาแล้วในตลาดสหรัฐอเมริกา ผ่านไปแล้ว 5 ปีก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างไร หากได้รับอนุญาตจากรัฐบาลนิวซีแลนด์คาดว่าน่าจะมีมูลค่าการส่งออกผลไม้ไปยังประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นปีละ 300 ล้านบาท

ด้านกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะผู้ประสานงานและส่งเสริมเชื่อว่าไทยคงได้รับอนุญาตนำเข้าผลไม้ 3 ชนิดข้างต้นโดยวิธีการฉายรังสีภายในสิ้นปี 2556 นี้ และศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็นศูนย์ฉายรังสีแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้ฉายรังสีผลไม้ส่งออกไปยังประเทศนิวซีแลนด์ เช่นเดียวกับครั้งที่ไทยได้รับอนุญาตจากประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา

 

ก.วิทย์หนุนพัฒนาหลักสูตรยาชีววัตถุ ดันไทยศูนย์ผลิตยา

อาเซียน

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (ไทยเอสที) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์สาขากระบวนการผลิตทางชีวภาพ และวิทยาศาสตร์สาขาเภสัชชีวภาพ เร่งผลิตบัณฑิตและสนับสนุนงานวิจัย ป้อนภาคอุตสาหกรรม ยกระดับความสามารถ ลดการนำเข้า การผลิตยา วัคซีน และสารชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ในประเทศ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตวัสดุชีวภาพของภูมิภาคเอเชีย

การนำเข้ายาชีววัตถุในปี 2555 ของไทยมีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท หากสามารถผลิตยาชีววัตถุขึ้นภายในประเทศได้ จะช่วยลดต้นทุนการนำเข้าและเพิ่มมูลค่าจากการผลิตภายในประเทศ อีกทั้งเป็นการปูทางให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตวัสดุชีวภาพ ของภูมิภาคเอเชียในอนาคต

ศ.ดร.วัลลภ สุระกำพลธร ผอ.ไทยเอสที กล่าวว่า ยาชีววัตถุนั้นแตกต่างจากยาทั่วไปเพราะได้มาจากสิ่งมีชีวิต ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต เพื่อให้ได้คุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นพิเศษ ในการนำไปรักษาและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เช่น กลุ่มโรคเมตาบอลิก กลุ่มโรคทางโลหิตวิทยา หากจะพัฒนาการผลิตยาชีววัตถุในประเทศไทย เราต้องให้การสนับสนุนด้านการศึกษาโดยมุ่งผลิตผู้เชี่ยวชาญสาขาเทคโนโลยีเฉพาะทาง ได้แก่ วิศวกรรมสาขากระบวนการผลิตทางชีวภาพ และวิทยาศาสตร์สาขาเภสัชชีวภาพ< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 10394680  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!