Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow วิทยาการ กรกฎาคม 56 ข่าวสด
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
วิทยาการ กรกฎาคม 56 ข่าวสด PDF พิมพ์

หน้า 13

 

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

วท.โปรโมต"ลำไยไฮเทค"5จังหวัดเหนือ เผยโฉมฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอ๊กทีฟ-เก็บได้นาน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเผยโฉม ′ลำไยไฮเทค′ ประยุกต์ใช้เทคโน โลยีเพาะปลูกครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้ลำไยคุณภาพสูง เก็บไว้ได้นานกว่า นายกรัฐมนตรีสั่งต่อยอดทันที เพื่อสร้างเสถียรภาพ สร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรผู้ปลูกลำไย และเป็นต้นแบบการสร้างความยั่งยืนของระบบการผลิตผลไม้อื่นๆ ในการส่งออก

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.วิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวระหว่างร่วมการประชุมเรื่องดังล่าวที่โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จ.เียงใหม่ ว่า ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าการเกษตรรายสำคัญของโลกโดยเฉพาะผลไม้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญ แต่ที่ผ่านมาประสบปัญหาด้านคุณภาพและการจัดการอย่างเป็นระบบ ทำให้ราคาผันผวน

สำหรับลำไยไฮเทค เน้นการยกระดับการผลิตและระบบการตลาดลำไยคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือ 5 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา และน่าน

ระดับต้นน้ำ นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ภาพถ่ายดาวเทียมมาประยุกต์ใช้เพื่อจัด โซนนิ่งสวนลำไย รวมถึงการลงทะเบียนเกษตรกร การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อใช้ในการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่เทคโนโลยีก่อนการเก็บเกี่ยว เทคโนโลยีระยะเก็บเกี่ยวผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมการแจ้งข้อมูลให้กับเกษตรกรผ่านระบบเอสเอ็มเอส และสื่อโทรทัศน์ดาวเทียมเกี่ยวกับองค์ความรู้ 52 สัปดาห์

ระดับกลางน้ำ เน้นการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงคุณภาพโรงรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ให้ได้มาตรฐานสำหรับลำไยสด เทคโน โลยีการอบแห้งลำไย เทคโนโลยีการปรับคุณภาพห้องอบแห้งและประหยัดพลังงาน การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มลำไย

เทคโนโลยีการยืดอายุและบรรจุภัณฑ์ ด้วยฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอ๊กทีฟ ผลงานของ เอ็มเทค สวทช. ซึ่งยืดอายุผักผลไม้ได้นานขึ้น 2-5 เท่า ยืดอายุการเก็บรักษาลำไยให้สดได้ถึง 30 วัน ที่อุณหภูมิ 2-5 องศาเซลเซียส ฟิล์มดังกล่าวมีคุณสมบัติเด่นคือยอมให้ก๊าซออกซิเจนและคาร์บอน ไดออกไซด์ผ่านเข้าออกได้เหมาะสมกับอัตราการหายใจของ ผักผลไม้ที่บรรจุทำให้ผักผลไม้ยังคงมีคุณภาพและรสชาติที่ใหม่สด ถือเป็นนวัตกรรมแบบใหม่ของบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก

บนซ้าย - รมว.วรวัจน์ หารือทีมนักวิจัย บนขวา - ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ล่าง -กล่องบรรจุลำไย

ระดับปลายน้ำ เน้นการควบคุมคุณภาพผลผลิตลำไยที่เก็บจากสวนของเกษตรกร รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพผลผลิตในระดับสวน (QC สวน) พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับผ่านระบบ QR Code รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดลำไยที่อาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ

นายสายันต์ ตันพานิช ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีการ เกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ไทย (วว.) กล่าวว่า เวลาส่งออกลำไยสดจะบรรจุในตะกร้าพลาสติก สีขาวส่งไปจีน ตอนวางขายก็ชั่งขายเป็นกิโลกรัมเหมือนตลาดสดบ้านเรา แต่ได้พัฒนาแพ็กเกจสำหรับส่งออก คือฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอ๊กทีฟ ที่จะช่วยยืดอายุและรักษาคุณภาพของผักและผลไม้ และทำกล่องขึ้นมาทดแทนตะกร้า< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 67 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 8022536  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!