Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow วิทยาการ ข่าวสด มกราคม 56
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
วิทยาการ ข่าวสด มกราคม 56 PDF พิมพ์

หน้า 28

 

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ชมนวัตกรรมธรรมชาติ ที่งานเกษตรแฟร์2556

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อความเจริญเติบโตของภาคเกษตรกรรมของประเทศ ตระหนักดีถึงความสำคัญของภาคการเกษตร และการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติจึงเป็นนโยบายหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งด้านการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

งานดังกล่าวจัดขึ้นครั้งแรกวันที่ 3 ม.ค.2491 จากความคิดริเริ่มของคุณหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ อธิการบดีในสมัยนั้น โดยใช้ชื่อว่า "งานตลาดนัดเกษตรกลางบางเขน" ต่อมาปี 2510 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "งานวันเกษตรแห่งชาติ" สำหรับปีนี้จะจัดระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-9 ก.พ.

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดแนวคิดของงานคือ "การเกษตร นวัตกรรมจากธรรมชาติ" เพราะการเกษตรเป็นชีวิตของชาติ เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ ขณะเดียวกันงานเกษตรกรรมทุกชิ้นเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติ ซึ่งเมื่อมนุษย์นำมาต่อยอดทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อโลก

"ในงานทุกท่านจะได้พบกับความอลังการของ Landmark เกษตรมีชีวิตชุด 'เกษตรสร้างสรรค์ รักษ์พลังงาน ลดโลกร้อน' 'บ้านสีเขียว โลกยิ้มสวยด้วยมือเรา' 'Enjoy Life with An Agriculture' และ 'กล้วยไม้ในผืนป่า นวัตกรรมจากธรรมชาติ' ซึ่งทุกชุดจะงดงามไปด้วยพรรณไม้ดอก ผักสวนครัว และกล้วยไม้นานาพันธุ์ ทั้งไม้หวาย ไม้เอื้อง กล้วยไม้ดิน ในรูปแบบของสวนป่า สวนหย่อม สวนครัว ที่ทุกท่านจะพบได้ที่งานนี้งานเดียว" นายยุคลกล่าว และว่า นอกจากนี้ยังมีการนำผลงานที่ประสบความสำเร็จในเชิงวิจัย การสร้างองค์ความรู้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการจำลองรูปแบบนวัตกรรมและการสาธิตมาให้ชม โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

นิทรรศการที่แสดงถึงการเกษตรที่เป็นนวัตกรรมจากธรรมชาติ ตั้งแต่แหล่งน้ำ อันเป็นต้นธารของสรรพสิ่งการเกษตรไปจนถึงปลายน้ำ เช่น ผลงาน "น้ำ...สร้างชีวิต" จากกรมชลประทาน "นวัตกรรมก้าวไกล พืชพันธุ์ใหม่ เฉลิมพระเกียรติ" จากกรมวิชาการ "ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์สู่ตลาดสากล" กรมส่งเสริมสหกรณ์ "พลับพลึงธาร พรรณไม้น้ำหนึ่งเดียวในโลก และภูมิปัญญาพื้นบ้านในการจัดการทรัพยากรประมงกับความมั่นคงทางอาหาร" จากกรมประมง

รวมถึง "เลี้ยงวัวอย่างสร้างสรรค์ให้ก้าวทัน AEC ด้วยวิถีแห่งพอเพียง" จากกรมปศุสัตว์ "มาตรฐานไทย มาตรฐานอาเซียน" จากสำนักงานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และนิทรรศการองค์ความรู้จากกรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมหม่อนไหม และกรมการข้าวซึ่งจะได้นำเสนอพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

สำหรับส่วนที่สองเป็นนิทรรศการเชิงสาธิตจากกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น การผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองครบวงจร ความก้าวหน้าในการพัฒนาเกษตรกรจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การแปรรูปยางเพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา การสร้างคุณค่าประมงไทยขององค์การสะพาน และอ.ส.ค.น้อมนำอาชีพพระราชทานสู่อาเซียน รวมถึงตลาดสดต้นแบบและระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ ตลาดสด อ.ต.ก.

นอกจากนี้ยังได้รับพระกรุณาธิคุณให้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร้านภูฟ้า ร้านศิลปาชีพ 904 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โครงการ TO BE NUMBER ONE ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร โครงการหลวงด้วย

 

เติมพลัง

หนุ่มเบลเยียมกำลังจะชาร์จไฟให้รถขับเคลื่อนพลังไฟฟ้า ยี่ห้อเรโนลต์ที่ปั๊มไฟฟ้าเปิดใหม่ นอกสำนักงานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (อียู) ในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียม ขณะที่อียูกำลังจะหารือกันเรื่องร่างกฎหมายพลังงานสะอาดเพื่อวางมาตรฐานในทุกประเทศสมาชิก (เอเอฟพี)< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 61 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 8167377  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!