Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow วิทยาการ ข่าวสด มกราคม 56
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
วิทยาการ ข่าวสด มกราคม 56 PDF พิมพ์

หน้า 25

 

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ภาครัฐระดมกำลังปั้นระบบ"จีคลาวด์" อัพเกรดเกษตรกรไทย

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอ นิกส์ (สรอ.) ลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) จัดทำโครงการ "หนึ่งบัตรประชาชนเพื่อเกษตรกรปราดเปรื่อง (One ID Card for Smart Farmer)" เชื่อมฐานข้อมูลเกษตรกรสู่บัตรประชาชนบนระบบคลาวด์ภาครัฐ (จีคลาวด์)

เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยที่มีกว่า 12 ล้านคน หรือกว่า 7 ล้านครัวเรือนให้สามารถแข่งขันได้เมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยลำดับต่อไปจะมีแผนที่จีไอเอส ช่วยเกษตรกรจัดโซนนิ่งปลูกพืชแต่ละพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ช่วยบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมเพิ่มผลผลิตในระยะยาวด้วย

นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สรอ. กล่าวว่า สรอ.กำลังจัดทำ "กอฟเวิร์นเมนต์ เอพีไอ (Government API)" สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน ขั้นตอนคือกรมส่งเสริมการเกษตรจะกำหนดรูปแบบ รายการ และรูปแบบข้อมูลที่จะให้บริการให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.พ.

ส่วน สรอ.จะให้คำปรึกษา จัดเตรียมระบบ และเชื่อมโยงข้อมูลไปยังจีคลาวด์ภายในเดือนมี.ค. ด้านกรมการปกครองจะกำหนดแนวทาง และจัดระเบียบระบบข้อมูล

หลังจากนั้นเดือนมิ.ย.จะคัดเลือกจังหวัดนำร่องก่อนจะขยายผลสู่ทั่วประเทศ โดยภายในปีนี้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำระบบฐานข้อมูลที่บูรณาการแล้วไปสร้างเป็นแอพพลิเคชั่นหรืออีเซอร์วิสได้ไม่จำกัด

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2556 สรอ.มีงบสำหรับลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง 130 ล้านบาท ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลมาเชื่อมโยงแล้ว 40 หน่วยงาน 140 ระบบ สิ้นปีจะเพิ่มเป็น 200 ระบบ ขณะที่ปีงบประมาณ 2557 รัฐบาลมีนโยบายว่าหากหน่วยงานใดมีโครงการลงทุนระบบเซิร์ฟเวอร์ให้ส่งข้อมูลและเข้ามาหารือกับสรอ.ก่อน ด้วยแนวคิดนี้จะทำให้ การบูรณาการมีมากขึ้นกว่า 10 เท่า< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 75 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 10829751  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!