Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow บทความรวมวิทยาศาสตร์ ตุลาคม 55
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
บทความรวมวิทยาศาสตร์ ตุลาคม 55 PDF พิมพ์

หน้า 18

 

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พลับพลึง

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2555 นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งชาวไทยและต่างชาติแห่ทยอยไปหาชมความงาม ของดอกไม้หายาก ที่ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งหาชมได้เฉพาะช่วยปลายฝนต้นหนาว และเป็นพันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ ด้วยอาการตื่นเต้นดีใจจากความงามของดอกพลับพรึงธารและความแปลกที่ไม่เคยพบ เห็นจากที่ใดในโลก ในช่วงเริ่มต้นฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

พลับพลึงธาร (Crinum thaianum) อยู่ในวงพลับพลึง เป็นพืชน้ำเฉพาะถิ่นของประเทศไทย พบได้แห่งเดียวในโลกบริเวณแม่น้ำ ลำคลองในเขตอำเภอสุขสำราญและอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เขตอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา จัดเป็นพืชอวบน้ำ ใบมีลักษณะคลายพลับพลึงและมีความยาวขึ้นอยู่กับระดับน้ำ โดยธรรมชาติหัวมักโผล่ขึ้นเหนือพื้นดินประมาณ 2 ใน 3 เพื่อป้องกันการเน่า มีความสูงของลำต้นตั้งแต่ 60 เซนติเมตร ถึง 2 เมตร ในช่วงฤดูฝนที่น้ำหลากจะมีการทำการผสมเกสร โดยในแต่ละผลจะมีเมล็ดข้างใน 2 - 4 เมล็ด และจะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงปลายฤดูฝนหรือต้นฤดูหนาว ประมาณเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของแต่ละปีเท่านั้น ดอกตูมสีขาวมีลักษณะคล้ายหัวหอมชูเหนือน้ำเสมอ เมื่อบานแล้วจะมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ อันเป็นที่มาของชื่อ “หอมน้ำ” ในบางท้องถิ่นเรียกว่า “ช้องนาง” หรือ “หญ้าช้อง”

เนื่องจากพลับพลึงธารและแหล่งที่อยู่อาศัยถูกคุกคามอย่างหนัก และทำให้มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสาเหตุจากปัจจัยต่างๆ เช่น การขุดลอกคลอง การเก็บหาเพื่อการค้า และจากภัยธรรมชาติ ดังนั้นในการอนุรักษ์พลับพลึงธาร จำเป็นที่จะต้องมีการดำเนินการทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติในพื้นที่ ควบคู่กันไป ในระดับนโยบายควรจะมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ ที่ได้วางไว้

โดยชาวบ้านอำเภอคุระบุรีได้เล็กเห็นถึงความสำคัญของต้นไม้หายาก และหวงแหนต่อทรัพยากรที่ยังคงหลงเหลืออยู่จึงหาวิธีช่วยกันอนุรักษ์ในทุกรูป แบบ ทั้งเพาะขยายพันธุ์ในลำธารสายรอง ป้องกันการทำลายจากการเก็บหาเพื่อการค้า การทำลายระบบนิเวศแม่น้ำลำคลอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ตลอดจน นายอำเภอคุระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกาศให้แหล่งที่พบพลับพลึงธาร เป็นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อ ไป.

 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 10395884  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!