Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow บทความรวมวิทยาศาสตร์ กันยายน 55
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
บทความรวมวิทยาศาสตร์ กันยายน 55 PDF พิมพ์

หน้า 10

 

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

Pic_289758


mtec.or.th
เว็บไซต์ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการในด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ ทั้งในส่วนของข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ประสานและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระหว่างนักวิจัยของศูนย์ฯ และนักวิจัยจาก 6 หน่วยงานภายนอก ตลอดจนผู้ใช้เทคโนโลยีในกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ให้บริการทางวิชาการ รวมทั้งการจัดฝึกอบรม การวิเคราะห์ทดสอบ และการแก้ปัญหาทางภาคการผลิต

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีวัสดุฯ โครงสร้างองค์กร แนวทางการดำเนินงานในอนาคต พันธกิจและกรอบการทำงาน วิจัยพัฒนา รวบรวม ทำเนียบนักวิจัย การให้ทุนสนับสนุน โครงการวิจัย รางวัลการวิจัย สาระน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิบัตร บริการ ยังรวบรวม หน่วยวิจัยและห้องปฏิบัติการ บริการทางเทคนิคบริการฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี...

 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 10395984  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!