Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow เผยคลิปหายากเสือโคร่งแม่ลูก “เขื่อนแม่วงก์” กระทบแน่
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
เผยคลิปหายากเสือโคร่งแม่ลูก “เขื่อนแม่วงก์” กระทบแน่ PDF พิมพ์

ภาพจากคลิปดักถ่ายเผยเสือโคร่ง 3 แม่ลูกในป่าแม่วงก์-คลองลาน ซึ่งสะท้อนภาพความสำเร็จในการอนุรักษ์เสื้อโคร่ง (WWF)

WWF - เผยคลิปภาพหายากเสือโคร่ง 3 แม่ลูก หลักฐานชี้ผลสำเร็จของการการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง และยังพบสัตว์ป่าอื่นๆ อีก 30 ชนิด รวมถึงเหยื่อหลักๆ ของเสือโคร่ง เช่น กระทิง เก้ง กวาง และหมูป่า แต่หากสร้างเขื่อนแม่วงก์มีกระทบแน่

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ WWF ประเทศไทย เผยภาพหายากของเสือโคร่งแม่ลูกที่ดักถ่ายได้ล่าสุด ในพื้นที่ใกล้เคียงกับบริเวณที่จะก่อสร้างเขื่อน วิดีโอดังกล่าวเป็นบทพิสูจน์สำคัญถึงความสำเร็จของภาครัฐและชุมชนในการร่วมฟื้นฟูความสมบูรณ์ของป่าแม่วงก์และผืนป่าตะวันตกซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำคัญของเสือโคร่ง

“ภาพเสือโคร่งแม่ลูกเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าแม่วงก์-คลองลาน เนื่องจากเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่ต้องการเหยื่อเป็นอาหารจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงที่มีลูกอ่อนยิ่งต้องการอาหารมากกว่าเดิมหลายเท่า ดังนั้น หากในพื้นที่อาศัยมีประชากรสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อไม่เพียงพอ แม่เสือโคร่งย่อมไม่สามารถเลี้ยงลูกให้อยู่รอดได้” ดร.รุ้งนภา พูลจำปา ผู้จัดการโครงการฟื้นฟูเสือโคร่ง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน WWF ประเทศไทย กล่าว

“จากผลการติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพเบื้องต้น เรายังสามารถถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ได้แล้วถึง 30 ชนิด โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อหลักของเสือโคร่งทั้ง กระทิง เก้ง หมูป่า และกวาง รวมทั้งพบสัตว์ตระกูลเสือชนิดอื่น ๆ เช่น เสือดาว เสือลายเมฆ เสือไฟ แมวดาว และ สัตว์ป่าสงวนของประเทศอีกสามชนิดได้แก่สมเสร็จ เลียงผา เก้งหม้อ เหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความสมบูรณ์ที่พลิกฟื้นคืนมาแล้วของป่าแม่วงก์-คลองลาน”

ทั้งนี้ จำนวนเสือโคร่งอินโดจีนที่พบในประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม อยู่ในภาวะวิกฤตอย่างยิ่ง เนื่องจากที่อยู่อาศัยถูกคุกคามและประชากรของสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อที่ถูกล่าจนลดจำนวนลงอย่างมาก โดยคาดว่าปัจจุบันมีเสือโคร่งหลงเหลืออยู่ในป่าน้อยกว่า 300 ตัว

การติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพสัตว์ป่าเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือของอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและ WWF ประเทศไทย ในการติดตามสำรวจประชากรเสือโคร่งในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และคลองลาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าตะวันตก อันประกอบไปด้วยพื้นที่อนุรักษ์ 17 พื้นที่ รวมพื้นที่ธรรมชาติทั้งหมดราว 19,000 ตารางกิโลเมตร จนถึงปัจจุบันคณะผู้ศึกษาสามารถบันทึกภาพเสือโคร่งได้แล้วอย่างน้อย 9 ตัว และลูกอีก 2 ตัว

นักวิจัยของ WWF คาดว่ายังคงมีเสือโคร่งมากกว่าจำนวนที่เก็บข้อมูลได้ และจากการตรวจสอบรูปพรรณโดยอาศัยลักษณะเฉพาะของลายพบว่าหนึ่งในจำนวนนั้น เป็นเสือโคร่งตัวเดียวกับที่เคยบันทึกภาพได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเมื่อเดือน ก.ค.54 ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปจากป่าแม่วงก์ราว40กิโลเมตร หลักฐานสำคัญชิ้นนี้จึงยิ่งเป็นเครื่องตอกย้ำถึงความสำคัญและความเชื่อมโยงของป่าแม่วงก์และป่าห้วยขาแข้งอันเป็นหัวใจสำคัญของผืนป่าตะวันตก บ้านของสัตว์ป่าที่ไร้พรมแดน

นักวิจัยบอกอีกว่าโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งและเหยื่อ และการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมสุดยอดว่าด้วยเสือโคร่ง (Tiger Summit) ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย โดยรัฐบาลไทยและประเทศอื่นๆ ที่ยังเป็นพื้นที่อาศัยของเสือโคร่งรวมทั้งหมด 13 ประเทศได้ร่วมลงนามในโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งระดับโลก (The Global Tiger Recovery Program)

เป้าหมายในการลงนามดังกล่าวเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรเสือโคร่งและเหยื่อภายใต้ข้อมูลวิชาการที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์เสือโคร่ง ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการอนุรักษ์เสือแห่งชาติของประเทศไทยที่ต้องการเพิ่มประชากรของเสือโคร่งให้ได้ 50% ภายในปี 2565

“การปรากฎตัวของเสือโคร่งแม่ลูกและสัตว์ที่เป็นเหยื่อของเสือโคร่ง รวมถึงความหลากหลายของสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จขององค์กรอนุรักษ์ต่างๆ การทำงานอนุรักษ์ของเรากำลังเดินมาถูกทางแล้ว โดยเฉพาะการพัฒนาระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่มุ่งเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของชุมชนโดยรอบ ผืนป่าแม่วงก์และคลองลานเป็นบ้านของสัตว์ป่าหายากหลายชนิดรวมถึงเสือโคร่ง การปกป้องเสือโคร่ง จึงเท่ากับการได้ปกป้องสัตว์ชนิดอื่นๆด้วย” ดร.รุ้งนภา กล่าว

อย่างไรก็ตาม แผนการสร้างเขื่อนแม่วงก์มูลค่า 13,000 ล้านบาท จะส่งผลกระทบต่องานอนุรักษ์เสือโคร่งของประเทศไทยในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ รวมถึงผืนป่ามรดกโลกห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร
ตัวเขื่อนจะท่วมทำลายพื้นที่ป่าริมน้ำกว่าหนึ่งหมื่นไร่ ซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญยิ่ง รวมทั้งเป็นพื้นที่หากินสำคัญของกวางป่าซึ่งเป็นเหยื่อชนิดหลักของเสือโคร่ง

ปัจจุบันสัตว์ป่าที่เป็นเหยื่อหลายชนิดได้เพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นจากความพยายามฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง โครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์จะนำมาซึ่งการตัดไม้ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ การขนเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าสู่พื้นที่ การตัดถนน และการพัฒนาพื้นที่รอบเขื่อน ล้วนเป็นปัจจัยคุกคามความอยู่รอดของเสือโคร่งและเหยื่อของเสือโคร่ง

WWF และองค์กรพัฒนาเอกชนที่ร่วมคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์ได้เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณามาตรการอื่นๆในการจัดการกับน้ำท่วมและปัญหาภัยแล้งวิธีอื่นๆ อาทิ การเลือกตำแหน่งที่ตั้งของเขื่อน นอกพื้นที่อนุรักษ์ที่มีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า การจัดการน้ำอย่างบูรณาการทั้งระบบ การปรับปรุงระบบชลประทานและการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในระยะยาวอย่างรอบด้าน

“ผลของความพยายามและความทุ่มเทของงานอนุรักษ์ตลอดระยะเวลาหลายปีที่เริ่มส่งผลให้เห็นถึงความสำเร็จ จะพังทลายลงทันทีหากมีการสร้างเขื่อน เราควรพิจารณาทางเลือกอื่นนอกเหนือจากเขื่อนแม่วงก์ มิเช่นนั้นเราอาจสูญเสียสัตว์ป่าสำคัญอย่างเสือโคร่ง รวมถึงสัตว์ป่าสำคัญชนิดอื่นๆ” ดร.รุ้งนภากล่าว

ภาพจากกล้องดักถ่าย เผยภาพเสือโคร่ง 3 แม่ลูกในป่าแม่วงก์-คลองลาน สะท้อนภาพการอนุรักษ์ที่ประสบความสำเร็จ

http://youtu.be/Iem-hQKyNIE


Views: 1112

ความคิดเห็นแรก

Only registered users can write comments.
Please login or register.

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 10088956  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!