Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow บทความรวมวิทยาศาสตร์  กรกฎาคม 55
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
บทความรวมวิทยาศาสตร์  กรกฎาคม 55 PDF พิมพ์

หน้า 6

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความมั่นคงด้านพลังงานกับการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก โดย มนูญ ศิริวรรณ

ความมั่นคงด้านพลังงาน (energy security) กับการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก (energy dependency) สองคำนี้มีความหมายแตกต่างกัน และคนชอบนำเอาไปผูกโยงเป็นเรื่องเดียวกัน ทำให้นโยบายด้านพลังงานของประเทศสหรัฐฯมีปัญหาอยู่ในปัจจุบัน

สัปดาห์ที่แล้วผมมีโอกาสได้อ่านบทความจากต่างประเทศชิ้นหนึ่งที่ลงคำให้สัมภาษณ์ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO ของบริษัทน้ำมันข้ามชาติ (multi-national oil company) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ บริษัท ExxonMobil เกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงาน (energy security) กับการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก (energy dependency) โดยเขาบอกว่าสองคำนี้มีความหมายแตกต่างกัน และคนชอบนำเอาไปผูกโยงเป็นเรื่องเดียวกัน ทำให้นโยบายด้านพลังงานของประเทศสหรัฐฯมีปัญหาอยู่ในปัจจุบัน

ในความเห็นของเขา เขาเห็นว่าความมั่นคงด้านพลังงานนั้น ไม่ได้อยู่ที่ประเทศจะมีทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงานมากหรือน้อย แต่อยู่ที่ขีดความสามารถในการเข้าถึงและพัฒนาแหล่งพลังงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีความสามารถที่จะนำมาใช้ได้อย่างไม่ขาดตอน

ซึ่งถ้ามองในแง่นี้เขามีความเห็นว่าสหรัฐฯไม่ได้มีปัญหาเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานแต่อย่างใด เพราะมีทั้งแหล่งพลังงานในประเทศและมีขีดความสามารถสูงในการออกไปแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ๆทั่วโลก เพื่อมาป้อนความต้องการพลังงานของสหรัฐฯ

ปัญหาด้านพลังงานของสหรัฐฯอาจจะมีอยู่บ้างก็คือการต้องพึ่งพาพลังงานจากภายนอกในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical risk) สูง

แต่ปัจจุบันความเสี่ยงนี้ก็ลดลงไปเรื่อยๆจากการที่สหรัฐฯได้ค้นพบเทคโนโลยีใหม่ในการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เรียกว่า Hydraulic Fracturing ซึ่งทำให้สหรัฐฯสามารถผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติประเภท unconventional ที่เรียกว่า shale gas และ shale oil ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้สหรัฐฯสามารถลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศลงได้ และอาจกลายเป็นประเทศผู้ส่งออกพลังงานในอนาคตโดยเฉพาะในเรื่องของก๊าซ LNG ถ้ารัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายพลังงาน ยอมให้ส่งออกตามที่เอกชนเรียกร้องอยู่ในขณะนี้

พูดถึงสหรัฐฯแล้วย้อนกลับมาดูประเทศไทยบ้าง เราจะพบว่าประเทศไทยมีทั้งปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานกับปัญหาการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกมากจนเกินไป

ด้านความมั่นคงเรามีทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังงานน้อยมากไม่เพียงพอต่อความต้องการ (ถึงแม้มีคนจะพยายามออกมาพูดวาเรามีสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงติดอันคับโลกก็ตาม) แต่ความจริงก็คือเราต้องนำเข้าน้ำมันถึง 84% และก๊าซธรรมชาติ 21% ของปริมาณการใช้ทั้งหมดของประเทศ

ด้านการออกไปแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติด้านพลังานในต่างประเทศ เราก็เป็นประเทศเล็กไม่ร่ำรวยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศมหาอำนาจอย่างเช่น สหรัฐฯ ยุโรป จีน หรือญี่ปุ่น ดังนั้นเราย่อมมีข้อจำกัดในเรื่องเงินทุน เทคโนโลยี ทำให้มีความเสียเปรียบในการแข่งขันเพื่อขอรับสัมปทานในแหล่งพลังงานขนาดใหญ่

ดังนั้นจึงทำให้เราต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานจากภายนอกมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะแหล่งพลังงานภายในประเทศมีแต่จะหมดไป เนื่องจากเราพัฒนาขึ้นมาใช้เกือบหมดแล้ว ในอนาคตเราจึงต้องนำเข้าพลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่า เราจะต้องเพิ่มการนำเข้าก๊าซธรรมชาติทั้งทางท่อจากประเทศเพื่อนบ้าน และนำเข้าในรูปก๊าซ LNG ซึ่งมีราคาแพง ถึง 50% ของปริมาณความต้องการทั้งหมดของประเทศ และต้องซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มจากปัจจุบัน 3% เป็น 21% ภายในปี พ.ศ. 2573

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีปัญหาทั้งความมั่นคงด้านพลังงานและการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก ซึ่งนับวันปัญหาจะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเราจึงไม่ควรตั้งตัวอยู่ในความประมาทว่าเรามีแหล่งพลังงานในประเทศเหลือเฟือ และเรียกร้องรัฐบาลให้เข้ามาอุดหนุนราคาพลังงานให้ต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริง เพื่อให้เราได้ใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยและสุขสบาย จนไม่คำนึงถึงอนาคตของคนรุ่นหลังว่าเขาจะมีพลังงานในประทศให้ใช้กันบ้างหรือไม่

และสำหรับผู้ที่หวังดีต่อประชาชนที่แท้จริง ก็ขอเถอะครับ ก่อนจะเผยแพร่ข้อมูลอะไรให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้าง ขอให้แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และอย่าใส่อคติของท่านลงไปในข้อมูลนั้นๆ

ไม่เช่นนั้นก็เท่ากับท่านกำลังเจือยาพิษลงไปในอาหารให้ประชาชนรับประทานนั่นเอง !!!

มนูญ ศิริวรรณ< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 39 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 10157792  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!