Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow บทความรวมวิทยาศาสตร์ มิถุนายน 55
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
บทความรวมวิทยาศาสตร์ มิถุนายน 55 PDF พิมพ์

หน้า 9

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิจัยพบยีนกลายพันธุ์ ตัวการก่อมะเร็งท่อน้ำดี

รายงานพิเศษ

มะเร็งท่อน้ำดีคือ มะเร็งที่เกิดจากเซลล์ เยื่อบุของท่อทางเดินน้ำดีทั้งท่อน้ำดีภายในและภายนอกตับ มะเร็งชนิดนี้พบน้อยในต่างประเทศ แต่ไทย โดยเฉพาะ จ.ขอนแก่น มีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีชุกที่สุดในโลก คือ 134.5 ต่อ 100,000 คน ในชายและ 43.0 ต่อ 100,000 คน ในหญิง อายุ 35-64 ปี และเกิดในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 3 ต่อ 1

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) โดย ศ.น.พ. สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย ศ.น.พ. ภิเศก ลุมภิกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.น.พ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ ผศ.น.พ.ณรงค์ ขันตีแก้ว อาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ พบยีนกลายพันธุ์สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี

ศ.น.พ.สุทธิพันธ์เผยว่า โรคมะเร็งท่อน้ำดีเกิด จากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับที่มาจากการกินปลา ดิบ ก้อยปลา ปลาส้ม และปลาร้าที่หมักไม่นาน ทั่วประเทศมีผู้ป่วยติดเชื้อกว่าร้อยละ 9.4 หรือประมาณ 6 ล้านคน

รศ.น.พ.วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์ ผอ. ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี บอกว่า จากการศึกษาในสัตว์ทดลองและระบาดวิทยา ม.ขอนแก่น ทำให้ทราบว่าการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นปัจจัยสำคัญของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี คณะผู้วิจัย ม.ขอนแก่น ร่วมกับคณะจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศสิงคโปร์ ศึกษา 'ยีนกลายพันธุ์ที่สัมพันธ์กับมะเร็งท่อน้ำดี' โดยได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยอาชีพ ศูนย์พันธุวิศว กรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.

คณะนักวิจัยได้ตรวจหาลำดับเบสของยีนทั้งหมดในเนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดีเปรียบเทียบกับเนื้อเยื่อตับปกติของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี 8 ตัวอย่าง โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย เรียกว่า Exome capture re-sequencing ใช้เวลาสั้น 1-2 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับเทคนิคทางโมเลกุลแบบดั้งเดิม ผลการวิจัยพบว่า เนื้อเยื่อมะเร็งท่อน้ำดีมียีนที่ผิดปกติ 187 ยีน หรือเฉลี่ย 26 ยีนต่อตัวอย่างของผู้ป่วย 1 ราย


คณะผู้วิจัย มข.ได้เลือกยีนกลายพันธุ์ 15 ยีน ที่พบบ่อยมาตรวจสอบต่อในกลุ่มตัวอย่างมะเร็งท่อน้ำดีอีก 46 ตัวอย่าง พบยีนกลายพันธุ์ 7 ยีนที่พบบ่อยในผู้ป่วย ร้อยละ 10-45 และ 4 ใน 7 ยีนกลายพันธุ์นี้เป็นยีนที่ไม่เคยมีการรายงานมาก่อน ได้แก่ MLL3, GNAS, ROBO2, และ RNF43


ผศ.น.พ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัดและรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี ร.พ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข. บอกว่า ปัญหาการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นปัญหาเรื้อรังของคนอีสาน รัฐบาลจึงผลักดันปัญหานี้ให้เป็นนโยบายของชาติ ประกาศเป็น 'วาระของคนอีสาน' เพื่อให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนและแก้ปัญหาร่วมกันยั่งยืนในอนาคต โดยจะมีการก่อตั้งมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วยให้ครบวงจร< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 8004313  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!