Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow บทความรวมวิทยาศาสตร์ ไทยรัฐ กรกฎาคม 55
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
บทความรวมวิทยาศาสตร์ ไทยรัฐ กรกฎาคม 55 PDF พิมพ์
 

สารบัญ

หน้า

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25          

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

100ปี ทัพฟ้าไทย ก้าวไกลพิชิตน่านฟ้าสู่ศตวรรษใหม่

หากเอยถึงกิจการบินของไทย เริ่มต้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อมีชาวต่างประเทศ นำเครื่องบินมาแสดงให้ชาวไทย ได้ชมเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2454 ทำให้ผู้บังคับบัญชา ระดับสูงของกองทัพในสมัยนั้นพิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องมีเครื่องบินไว้ เพื่อป้องกันภัยที่จะเกิดแก่ประเทศชาติ ในอนาคต ด้วยเหตุนี้กระทรวงกลาโหมจึงได้ตั้ง "แผนกการบิน" ขึ้นในกองทัพบก พร้อมทั้งได้คัดเลือกนายทหารบก 3 นายซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมไปศึกษาวิชาการที่ประเทศฝรั่งเศส คือ นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ นายพันตรี หลวงอาวุธสิขิกร และนายร้อยเอก ทิพย์ เกตุทัต

โดยเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2455 นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ ได้ทำการฝึกบินตามหลักสูตรของสโมสรการบินพลเรือนฝรั่งเศสด้วยเครื่องบินเบรเกต์ ชนิดปีก2 ชั้น ณ โรงเรียนการบินเมืองวิลลา คูเบลย์ และนายพันตรี หลวงอาวุธสิขิกร ได้เริ่มทำการบินกับเครื่องบินนิเออปอรต์ ปีกชั้นเดียว ที่โรงเรียนการบินมูร์เมอลอง เลอกรองด์ ส่วนนายร้อยเอก ทิพย์ เกตุทัต ได้เริ่มฝึกบินด้วยเครื่องบินนิเออปอรต์ เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2455 ในขณะที่นายทหารทั้ง2 นายกำลังศึกษาวิชาการบินอยู่นั้นทางราชการ ได้สั่งซื้อเครื่องบิน รวมทั้ง มีผู้บริจาคเงินร่วมสมทบซื้อด้วยเป็นครั้งแรก จำนวน 8 เครื่อง คือเครื่องบินเบรเกต์ปีก 2 ชั้น จำนวน 4 เครื่อง และ เครื่องบินนิเออปอรต์ปีกชั้นเดียว จำนวน 4 เครื่อง

ภายหลังสำเร็จการศึกษาบุคคลทั้งสามท่านได้กลับมาก่อตั้งกิจการด้านการบินของสยาม จนพัฒนาก้าวหน้ามาเป็น กิจการการบินทั้งทหาร และพาณิชย์ของประเทศไทย โดย ได้รับพระราชทานยศ และบรรดาศักดิ์ ตามลำดับ คือ พลอากาศโท พระยาเฉลิมอากาศ นาวาอากาศเอก พระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์ และนาวาอากาศเอก พระยาทะยานพิฆาต และกองทัพอากาศได้ยกย่องให้เป็น "บุพการีของกองทัพอากาศ" ประจักษ์มาร่วม 100 ปี กล่าวได้ว่ากำลังทางอากาศของไทย เริ่มต้นจากนักบินเพียง 3 คน และเครื่องบินอีก 8 เครื่องเท่านั้น

ในโอกาสนี้ทางกองทัพอากาศ จึงได้จัดนิทรรศการ “ครบรอบ 100 ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ” การตั้งแสดงอากาศยาน การสวนสนามทางอากาศ และการแสดงการบิน การแสดงการบินของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อาคารคลังสินค้า 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดการแสดงนิทรรศการ การแสดงสมรรถนะการบินของเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-60 BLACK HAWK ของกองทัพบก การสาธิตการค้นหาช่วยชีวิตของเฮลิคอปเตอร์แบบ BELL-212 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แต่งดการแสดงการบินผาดแผลงในส่วนของกองทัพอากาศมิตรประเทศ

พร้อมทั้งจัดการแสดง “ภารกิจพิชิตน่านฟ้า” ตอน Love is in the Air “รักสะท้านฟ้า” ซึ่งแสดงในวันที่ 29-30 มิ.ย. ที่ผ่านมา และวันที่ 2 ก.ค.2555 ประกอบด้วย องก์ที่ 1 “รักบุพการีเท่าน่านฟ้า” เป็นการแสดงเบิกน่านฟ้า ต่อเนื่องด้วยการยกย่อง เชิดชู บุพการีทหารอากาศ ที่วางรากฐานการบินของประเทศจนพัฒนาเป็นกองทัพอากาศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 100 ปี จากนั้นเครื่องบินขับไล่แบบ F-16A จำนวน 2 เครื่อง ทำการบินผ่านพิธีเปิดงาน เครื่องบินโจมตีและธุรการแบบ AU-23A บินลากป้ายสัญลักษณ์งาน 100 ปีฯ หมู่บินสวนสนามบินผ่านพิธี ฯ ประกอบด้วย เครื่องบินขับไล่แบบ F-16 A/B จำนวน 9 เครื่อง เครื่องบินโจมตีแบบ ALPHA JET จำนวน 4 เครื่อง เครื่องบินฝึกขับไล่แบบ L-39 จำนวน 6 เครื่อง เครื่องบินฝึกแบบ T-41 D จำนวน 4 เครื่อง เครื่องบินฝึกแบบ DA-42 จำนวน 4 เครื่อง เครื่องบินฝึกแบบ PC-9 จำนวน 4 เครื่อง

องก์ที่ 2 “รักนภาแห่งสยาม” เป็นการแสดงถึงความรักเกียรติและศักดิ์ศรีของชาติ ปกป้องน่านฟ้าไทยให้เป็นอธิปไตย มาถึงปัจจุบัน การป้องกันภัยทางอากาศ เครื่องบินขับไล่แบบ F-16 A/B และเครื่องบินโจมตีแบบ ALPHA JET และเครื่องบินควบคุมแจ้งเตือนแบบ SAAB 340 AEW การบินโจมตีทางอากาศ ของเครื่องบินขับไล่แบบ F-16A/B การบินสนับสนุนกำลังภาคพื้นและเหล่าทัพอื่นๆ ของเครื่องบินโจมตีแบบ L-39 การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบของเฮลิคอปเตอร์แบบ UH-1 H และเครื่องบินโจมตีแบบ ALPHA JET

องก์ที่3 “รักประชาทั่วเขตคาม” เป็นการแสดงการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ ปฏิบัติหน้าที่แก่ประเทศชาติ และการแสดงภารกิจของกองทัพอากาศ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน การบินสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและกำลังภาคพื้นของเครื่องบินลำเลียงแบบ C-130H การบินปฏิบัติฝนหลวง และการปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ของเครื่องบินลำเลียงแบบBT-67

องก์ที่ 4 “เทิดพระนามองค์พระมหากษัตริย์ไทย” เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา มหาราชา การวิ่งขึ้นของเครื่องบินพระที่นั่ง และการบินผ่านของเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เครื่องบินลำเลียงแบบ ATR-72-500, AIRBUS 319 และ BOEING 737-800 การบินผ่านพิธีฯ ของเฮลิคอปเตอร์แบบ S-92 และเฮลิคอปเตอร์แบบ BELL-412 EP พร้อมกับการสวนสนามแปรขบวน ของวงดุริยางค์ทหารอากาศ และบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์

องก์พิเศษ “กองทัพอากาศไทย ก้าวไกลวิสัยทัศน์แห่งศตวรรษใหม่” เป็นการแสดงปิดท้ายด้วยความประทับใจ พร้อมทั้งแสดงถึงวิสัยทัศน์ความมุ่งหวังที่จะก้าวไปสู่กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of The Best Air Forces in ASEAN) การบินเดี่ยวแสดงสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่แบบ F-16 A ซึ่งออกแบบสีลายพิเศษในโอกาส 100 ปีฯ การบินเดี่ยวแสดงสมรรถนะของเครื่องบินขับไล่แบบ GRIPEN 39 C การแสดงการบินผาดแผลงของหมู่บินผาดแผลง BLUE PHOENIX หมู่บินเครื่องบินฝึกแบบ CT-4E จำนวน 16 เครื่อง ทำการบินหมู่แปรอักษรตัวเลข “100” จากนั้นจะเป็นพิธีปิดด้วยการบินปล่อยควันสีธงชาติไทยของเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบAU-23A

เวลา 100 ปีที่ผ่านมา ประชาชนคนไทยคงจะได้รับรู้ศักยภาพของกองทัพอากาศไทยว่าไม่ด้อยไปกว่าชาติใดในเอเชียหรือประเทศอื่น ๆ ในโลกนี้.

สุพรรณิกา เข็มเพ็ชร< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 8006047  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!