Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow บทความรวมวิทยาศาสตร์ -สุขภาพ กรกฎาคม 55
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
บทความรวมวิทยาศาสตร์ -สุขภาพ กรกฎาคม 55 PDF พิมพ์

หน้า 9

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

น้ำปรับโมเลกุล เพิ่มภูมิคุ้มกัน

วิจัยพบการดื่มน้ำปรับโมเลกุลให้สูงขึ้น อาจมีผลช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยได้

นพ.พีรยศ ตรงสวัสดิ์ แพทย์นักสาธารณสุข

“น้ำ” ของเหลวที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต และในร่างกายของคนเรามีน้ำเป็นองค์ประกอบราวร้อยละ 70-75 โดยร่างกายมีการสูญเสียน้ำตลอดเวลา จึงมีคำแนะนำให้ดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อทดแทนและให้การทำงานของเซลล์ในร่างกายเป็นไปอย่างปกติ

นพ.พีรยศ ตรงสวัสดิ์ แพทย์นักสาธารณสุข กล่าวในงานเสวนาหัวข้อ “อิทธิพลของน้ำปรับโมเลกุลเอ็มเร็ทที่ส่งผลต่อผู้ป่วยโรคต่างๆ” โดยยกตัวอย่างเครื่องปรับโมเลกุลน้ำของเอ็มเร็ท ว่า ปัจจุบันมีนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลของน้ำสะอาดธรรมดาให้กลายเป็นน้ำที่มีคุณสมบัติพิเศษคล้ายน้ำพุภูเขาธรรมชาติพร้อมใช้งานสำหรับเซลล์ในร่างกาย มีลักษณะ 4 ประการ คือ ป้องกันเชื้อไวรัส ป้องกันแบคทีเรีย ป้องกันเชื้อราและยับยั้งการเกิดเนื้องอก

นอกจากนี้ นพ.พีรยศ เผยว่า เรื่องของน้ำปรับโมเลกุล มีการทำวิจัยล่าสุดโดยศึกษาเปรียบเทียบระดับภูมิคุ้มกัน ซึ่งวัดจากเม็ดเลือดขาวที่เป็นระบบภูมิต้านทางของร่างกายต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส โดยสองค่าที่นิยมเทียบ คือ ซีดี 4 และซีดี 8 โดยเฉพาะค่าซีดี4 ไม่ควรต่ำกว่า 200-250 มิฉะนั้นเข้าข่ายเสี่ยงเกิดโรคแทรกซ้อน หรือเรียกว่าภูมิคุ้มกันบกพร่อง และยังเทียบกับปริมาณเชื้อ HIV ในผู้ป่วยเอดส์ที่ดื่มน้ำปรับโมเลกุลกับน้ำธรรมดา ได้ผลสรุปว่า ผู้ป่วยที่ดื่มน้ำปรับโมเลกุล 6 เดือน มีปริมาณ ซีดี4 แตกต่างจากตอนก่อนดื่มน้ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (Non-Parametric Statistical Analysis)

และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ซีดี4 หลังดื่มน้ำปรับโมเลกุลจะเห็นว่ามีปริมาณ ซีดี4 เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนดื่มน้ำ และปริมาณไวรัสเฉลี่ยลดลงต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึงน้ำช่วยฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยเอดส์ควบคู่ไปกับยาต้านไวรัสได้.

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 20 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 8005253  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!