Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow วิทยาการ พฤษภาคม 55 ข่าวสด
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
วิทยาการ พฤษภาคม 55 ข่าวสด PDF พิมพ์

หน้า 19

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สจล.โชว์เทคโนโลยีนาโน ช่วยชาวบ้านสู้ภัยน้ำท่วม

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับสมาคมฟิสิกส์ไทย จัดประชุมฟิสิกส์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 19-22 พ.ค. นี้ อวดนวัตกรรมด้านฟิสิกส์และนาโนเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาน้ำเสีย อาทิ ระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำเสีย หรือ อี-โนส และ ระบบตรวจวัด pH ในน้ำ เพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดร.สิรพัฒน์ ประโทนเทพ อาจารย์ประจำวิทยาลัย ยกตัวอย่างนวัตกรรมที่ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช. พัฒนาระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดสารเคมีในรูปของ เหลว โดยใช้หลักการทํางานแบบลิ้นมนุษย์ในรูปแบบของ Electronic Tongue ที่ใช้ตรวจวัดสารพิษในน้ำ และศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์'ลิ้นมนุษย์จําแนกลักษณะ เปรี้ยว เค็ม หวาน ขม โดยใช้เซลล์ประสาทสัมผัสชนิดต่างๆ สัมผัสก่อนส่งสัญญาณไปประมวลผลที่สมอง เราเลียนแบบโดยใช้ระบบวิเคราะห์ทางสถิติที่เรียกว่า Principal Component Analysis หรือ PCA มาประมวลผลจําแนกลักษณะแพตเทิร์นของน้ำ โดยแปลงสัญญาณการตอบสนองเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อนํามาประมวลผล เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของลักษณะแพตเทิร์นที่เก็บไว้ เช่น ข้อมูลของน้ำดีและน้ำเสีย
ผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่า ระบบสามารถแยกแยะไอออนเจือปนในน้ำทั้งไอออนบวก (เช่น โซเดียม โพแทสเซียม) และไอออนลบ (เช่น ไนเตรต และซัลเฟต) ได้ดี อีกทั้งยังบ่งชี้ระดับความเข้มข้นได้ด้วย' ดร.สิรพัฒน์กล่าว


อีกชิ้นคือระบบตรวจวัดและจัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างแผนที่กรด-เบส สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีการพัฒนาหัววัดค่า pH แบบ ISFET ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเด่น คือมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-เบสได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ทนทานต่อการใช้งานในสภาวะต่างๆ เก็บรักษาได้นาน โดยส่งข้อมูลแบบ Real Time ผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แสดงผลเป็นแผนที่กรด-เบสทำให้ระบุสภาพพื้นที่ที่เกิดปัญหาได้อย่างตรงจุด

ดร.สิรพัฒน์กล่าวอีกว่า 'งานวิจัยทั้ง 2 ชิ้นเป็นการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยใช้นาโนเทคโนโลยีฟื้นฟูแหล่งน้ำตามธรรมชาติ อย่างอุทกภัยครั้งที่ผ่านมาชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบ และความเดือดร้อนจากน้ำเน่าเสีย หรือแม้แต่พื้นที่ตรงช่วงอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีน้ำเสียเน่าขัง เราก็นำเครื่องเซ็นเซอร์ ระบบตรวจวัดกรด-เบส รวมถึงสารแก้น้ำเสีย ลงไปช่วยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน'< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 10055979  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!