Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow สารเคมีในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ สบู่เด็ก
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
สารเคมีในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ สบู่เด็ก PDF พิมพ์

หน้า 8

สบู่เด็ก (Styrene หรือ benzene)

ชื่อสารเคมี

           
Styrene หรือ vinyl benzene

สูตรโครงสร้างทางเคมี

           
C8H8

                                                             


ประโยชน์


            เป็นสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

ความเป็นพิษ

           
LD50  =  5000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (หนู)

             การหายใจเข้าไป จะก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ อาจทำให้เกิดอาการไอ ปวดศีรษะ วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน และเซื่องซึม

            การสัมผัสถูกผิวหนัง ทำให้เป็นแผลไหม้ เกิดผื่นแดง

            การกลืนหรือกินเข้าไป   จะก่อให้เกิดการระคายเคือง และแผลไหม้ที่ปากและกระเพาะอาหาร เกิดอาการเจ็บคอ ปวดท้อง ปวดศีรษะ วิงเวียน อาเจียน และเซื่องซึม

            การสัมผัสถูกตาจะก่อให้เกิดอาการระคายเคืองตา และเกิดแผลไหม้ ตาแดง และปวดได้

            หากสัมผัสเรื้อรังจะมีผลกดระบบประสาทส่วนกลาง

            สารนี้ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง


การปฐมพยาบาลเบื้องต้น


           
ถ้าหายใจเข้าไป  ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์  ถ้าหยุดหายใจให้ผายปอด

            ถ้าหายใจติดขัดให้ออกซิเจน นำส่งพบแพทย์

            ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป ถ้าผู้ป่วยมีสติให้ดื่มน้ำปริมาณมาก แล้วกระตุ้นให้ผู้ป่วยอาเจียนออกมา รีบนำส่งแพทย์

            ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง  ให้รีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีออกทันที   แล้วใช้น้ำฉีดล้างเป็นเวลานานอย่างน้อย 15 นาที ควรทำความสะอาดเสื้อผ้าก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

            ถ้าสัมผัสถูกตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก เป็นเวลานานอย่างน้อย 15 นาที


ข้อควรระวัง

         - สารนี้มีความเสถียร

          - สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว   คือ   คาร์บอนมอนนอกไซด์ และคาร์บอนไดออกไซด์

          - ดูดซับสารที่รั่วไหลด้วยทราย หรือวัสดุดูดซับชนิดอื่นที่ไม่สามารถลุกติดไฟได้

          - ห้ามทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ ดินการเก็บรักษา


     
    ควรหลีกเลี่ยงจากแสง ความร้อน เปลวไฟ แหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ และอากาศ

          ภาชนะบรรจุอาจเกิดการระเบิดได้เมื่อสัมผัสกับความร้อนหรือไฟ

          เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด

          เก็บในบริเวณที่แห้งและเย็น (อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียส)

          เก็บในที่มีการระบายอากาศเพียงพอ

          เก็บในภาชนะป้องกันแสง< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 8012759  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!