Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow สารเคมีในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ สบู่เด็ก
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
สารเคมีในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ สบู่เด็ก PDF พิมพ์

หน้า 7

สบู่เด็ก (Sodium hydroxide)

ชื่อสารเคมี

            Sodium hydroxide


สูตรโครงสร้างทางเคมี


            NaOH


ประโยชน์


            เป็นสารเคมีในห้องปฏิบัติการ

ความเป็นพิษ

            LD50  =  40 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (หนู)

            การหายใจเข้าไปจะก่อให้เกิดการระคายเคือง    มีผลทำลายทางเดินหายใจ   เกิดอาการจาม ปวดคอ หรือน้ำมูกไหล ปอดอักเสบอย่างรุนแรง หายใจติดขัด หรือหายใจถี่ เป็นต้น

            การสัมผัสถูกผิวหนังจะระคายเคืองรุนแรง เป็นแผลไหม้

            การกลืนหรือกินเข้าไป  ทำให้แสบไหม้บริเวณปาก  คอ  กระเพาะอาหาร เกิดแผลในกระเพาะอาหาร อาเจียน ท้องร่วง ความดันเลือดต่ำลง อาจทำให้เสียชีวิตได้

            การถูกตาจะมีฤทธิ์กัดกร่อน ทำให้ระคายเคืองอย่างรุนแรง  ตาเป็นแผล และถึงขั้นตาบอดได้

            การสัมผัสติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะเกิดการทำลายเนื้อเยื่อ

            สารนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนเนื้อเยื่อ

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

            ถ้าหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกสู่บริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจให้ผายปอด ถ้าหายใจลำบากให้ใช้ออกซิเจนช่วย รีบนำส่งพบแพทย์

            ถ้ากลืนหรือกินเข้าไป    อย่ากระตุ้นให้อาเจียน  ให้ดื่มน้ำหรือนมในปริมาณมากๆ   หากผู้ป่วยหมดสติให้รีบนำส่งพบแพทย์

            ถ้าสัมผัสถูกผิวหนัง   ให้ฉีดล้างผิวหนังด้วยน้ำในปริมาณมาก   เป็นเวลานานอย่างน้อย   15 นาที ให้ทำความสะอาดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนสารเคมีก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

            ถ้าสัมผัสถูกตา ให้ฉีดล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก เป็นเวลานานอย่างน้อย 15 นาที รีบนำส่งพบแพทย์


ข้อควรระวัง

          - สารชนิดนี้มีความคงตัว

          - สารที่เกิดจากการสลายตัว คือ โซเดียมออกไซด์ สามารถทำปฏิกิริยากับโลหะเกิดแก๊สไฮโดรเจนที่ไวไฟ

          - สารนี้มีฤทธิ์เป็นด่างแก่จึงก่อให้เกิดความระคายเคือง

          - ห้ามบุคคลเข้าใกล้บริเวณที่มีสารรั่วไหล
     
          - ดูดซับสารที่รั่วไหลด้วยทราย แร่เวอร์มิคิวไลต์ หรือวัสดุดูดซับอื่น ๆ
     
          - เก็บสารที่รั่วไหลไปกำจัดโดยไม่ให้เกิดฝุ่น
     
          - ป้องกันสารเคมีไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำ

          - สารนี้ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
     
          - สารนี้เป็นพิษต่อปลาและแพลงค์ตอน เพราะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดด่างของแหล่งน้ำการเก็บรักษา


          ควรหลีกเลี่ยงจากความชื้น ฝุ่น และสารที่เข้ากันไม่ได้

          เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด ป้องกันการเสียหายทางกายภาพ

          เก็บในบริเวณที่เย็นและแห้ง มีอากาศถ่ายเท

          เก็บให้ห่างจากความร้อน ความชื้น และสารที่เข้ากันไม่ได้

          เก็บให้ห่างจากอลูมิเนียม และแมกนีเซียม

          อย่าผสมสารนี้กับกรดหรือสารอินทรีย์< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 8012753  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!