Home arrow บทความวิทยาศาสตร์ arrow สารเคมีในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ สบู่เด็ก
  
เมนูอื่นๆ
Home บทความวิทยาศาสตร์ เซ็นสมุดเยี่ยม
สารเคมีในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับ สบู่เด็ก PDF พิมพ์

หน้า 6

สบู่เด็ก (Sodium chloride)

ชื่อสารเคมี

             Sodium chloride


สูตรโครงสร้างทางเคมี


             NaCl

ประโยชน์

            ควบคุมฝุ่น ป้องกันการแข็ง ทำให้น้ำแข็งละลาย เป็นส่วนผสมของคอนกรีต


ความเป็นพิษ


            LD50  =  3000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (หนู)

            การหายใจเข้าไปจะเกิดการระคายเคืองจมูก คอ และปอด

            การสัมผัสถูกผิวหนังทำให้ระคายเคือง การสัมผัสเป็นเวลานานจะปวดแสบปวดร้อน

            การกลืนกินเข้าไปจะระคายเคืองกระเพาะอาหารและลำไส้ ทำให้คลื่นไส้อาเจียน

            การสัมผัสถูกตา ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อตา ตาแดง เจ็บตา

            การสัมผัสกับสารนี้เป็นระยะเวลานาน ๆ หรือการสัมผัสซ้ำ จะทำให้เกิดแผลพุพอง

            สารนี้ไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง


การปฐมพยาบาลเบื้องต้น


            ถ้าหายใจเข้าไปให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปอยู่ในที่มีอากาศบริสุทธิ์ นำส่งพบแพทย์

            หากกลืนกินเข้าไป ถ้าผู้ป่วยยังมีสติอยู่ให้ดื่มน้ำ 2-4 แก้ว กระตุ้นให้เกิดการอาเจียนโดยการล้วงคอ ห้ามนำสิ่งใดเข้าปาก ผู้ป่วยที่หมดสติ รีบนำส่งพบแพทย์

            ถ้าสารนี้สัมผัสถูกผิวหนังให้รีบถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารออก     ล้างออกด้วยสบู่    หากยังรู้สึกระคายเคืองอยู่ให้นำส่งพบแพทย์

            ถ้าสารนี้เข้าตา ให้ฉีดล้างตาด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลานานอย่างน้อย  15  นาที  แล้วรีบนำส่งพบแพทย์


ข้อควรระวัง


          - หลีกเลี่ยงการหายใจเข้าไป การสัมผัสถูกตา ผิวหนัง และเสื้อผ้า

          - ที่อุณหภูมิสูงมากกว่า 1600 องศาเซลเซียส จะเกิดแก๊สพิษของคลอไรด์

          - สามารถทำลายโครงสร้างของโลหะและสารอื่นได้หลายชนิด

          - เมื่อสัมผัสกับความร้อนสูงจะเกิดไอระเหยที่มีฤทธิ์ระคายเคือง

          - อย่าให้สารไหลลงสู่แหล่งน้ำ หรือดิน

          - สารนี้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และการจัดการกับผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมการเก็บรักษา


          สารนี้มีความเสถียร

          เก็บในที่แห้ง เย็น และมีการระบายอากาศเพียงพอ

          ควรเก็บสารไว้ในลักษณะที่เปียกหรือมีความชื้น< ก่อนหน้า   ถัดไป >
ขณะนี้มี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สถิติผู้เยี่ยมชม
ผู้เยี่ยมชม: 8012747  คน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1 (ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2
กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์
เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย)
ฟิสิกส์พิศวง
สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์
วีดีโอการเรียนการสอน
แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
หน้าแรกในอดีต

ทั่วไป
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ
ตารางธาตุ(ไทย1)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์

บททดสอบ
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์
เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
แบบฝึกหัดออนไลน์

สรรหามาฝาก
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก
ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ
นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

การเรียนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การวัด
เวกเตอร์
การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
การเคลื่อนที่บนระนาบ
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
การประยุกต์กฎของนิวตัน
งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม
การหมุน
สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบคาบ
ความยืดหยุ่น
กลศาสตร์ของไหล
กลไกการถ่ายโอนความร้อน
เทอร์โมไดนามิก
คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
คลื่น
การสั่น และคลื่นเสียง
ไฟฟ้าสถิต
สนามไฟฟ้า
ความกว้างของสายฟ้า
ตัวเก็บประจุ
ศักย์ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
การเหนี่ยวนำ
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ทรานซิสเตอร์
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงและการมองเห็น
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
กลศาสตร์ควอนตัม
โครงสร้างของอะตอม
นิวเคลียร์

สมัครสมาชิก
เพื่อรับเอกสารเพิ่ม!